Herbestemming en renovatie

Amsterdam HOF

2.700 m² wonen en 1.700 m² kantoor

Voormalig Onze Lieve Vrouwen Gasthuis wordt herontwikkeld tot multifunctioneel gebouw.

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
amsterdam-hof-bouw-december2017
December 2017

Actuele werkzaamheden

 • Alle kelderwanden alsmede het volledige kelderdek bouwdeel B en E zijn gestort en ontkist.

 • De damwanden zijn op hoogte afgesneden en de damwanden aan de Kerkstraatzijde zijn verwijderd.

 

amsterdam-hof-bouw-oktober2017

Oktober 2017

 • De aansluiting van de bestaande kelder op de nieuwe kelder van het pand aan de Prinsengracht (bouwdeel B) is uitgevoerd.
 • De kelderwanden bouwdeel B zijn gestort en ontkist, de wapening met de bekisting van de wanden van bouwdeel E zijn gemonteerd en gereed voor de stort.
 • Het maken van het kelderdek bouwdeel B is in volle gang, de komende weken zal het kelderdek bouwdeel E uitgevoerd worden.

September 2017

 • Storten van de keldervloer.
 • Stempelraam tussen de damwanden wordt verwijderd.
 • De aansluiting van de nieuwe kelder op de bestaande kelder van het pand aan de Prinsengracht.
amsterdam-hof-bouw-september2017

Augustus 2017

 • Bouwkuip is uitgegraven.
 • Betonfundering is gestort en de torenkraan is geplaatst.

Juli 2017

 • De damwanden en heipalen zijn aangebracht evenals het stempelframe.
 • Een groot deel van de bouwkuip is inmiddels uitgegraven.
 • Archeologische onderzoeken vinden plaats. Oude funderingen worden in kaart gebracht.
 • De betonwerkzaamheden zijn opgestart.
amsterdam-hof-werkzaamheden-bouw-juli2017

amsterdam-hof-werkzaamheden-bouw-mei2017

Mei 2017

 • Damwandtracé vrij maken van obstakels in de grond (puinresten, oude funderingspalen e.d.)
 • Aanbrengen damwanden
 • Voorboren nieuwe heipalen
 • Verdiept aanbrengen van de heipalen
 • Aanbrengen stempelframe voor  damwandconstructie
 • Ontgraven bouwkuip en installeren bemaling
 • Archeologisch onderzoek ten tijde van ontgraven bouwkuip  (inzichtelijk maken van oude funderingsresten)

Maart 2017

 • Constructief sloopwerk is gereed
 • Kavel uitvlakken t.b.v. de heistelling
 • Start inbrengen damwanden
amsterdam-hof-bouw-actueel-maart-2017-2

amsterdam-hof-bouw-actueel-maart-2017-4

Februari 2017

 • Constructieve slopen en opschonen van het buitenterrein
 • Medio februari starten werkzaamheden aan de bouwkuip, cq aanbrengen damwand
 • Trillingsmeters geplaatst t.b.v monitoring

November 2016

Strip- en sloopwerkzaamheden zijn nog in volle gang, het asbest is inmiddels gesaneerd.

Komende periode staat het slopen van de achtergevel  bouwdeel B op het programma, voor die tijd zal inpandig het gebouw B worden voorzien van stempelwerk.

Nu de bovenbouw van Bouwdeel E is gesloopt, kunnen we de komende periode ook de onderbouw (begane grondvloer met funderingen) verwijderen.

Beetje bij beetje worden de contouren van de nieuwe bouwkuip zichtbaar.

amsterdam-hof-bouw-actueel-maart-2017-4

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op