Hotels

Amsterdam RAI Hotel

37.000 m² excl. parkeergarage

Het nhow Amsterdam RAI wordt het grootste hotel van de Benelux met bijzondere faciliteiten zoals een televisiestudio, een skybar, een galerie, een beeldentuin en een spa.

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
Januari 2017

Actuele werkzaamheden

Na het Kerstreces is gestart met de tijdelijke ondersteuningsconstructie voor de 2e verdiepingsvloer. Hiermee wordt de driehoekige vorm van het onderste volume duidelijk zichtbaar.

Op de ondersteuningsconstructie wordt de bekisting, staalconstructie en wapening aangebracht en kan binnenkort het eerste deel gestort worden. Dit zal zich de komende tijd vele malen herhalen.De betonnen kern blijft een aantal verdiepingen vooruit lopen op de vloeren.

 

 

amsterdam-rai-december2017-2

Actuele werkzaamheden

Met het afsluiten van het jaar wordt ook een belangrijke fase van het bouwproces afgesloten. De kelder is compleet aangebracht. De laatste delen van de beganegrondvloer zijn gestort en de damwanden zijn verwijderd. Hiermee is de bouwkuipfase afgesloten. De tijdelijke omleidingen zijn opgeheven. Ook is de bouwschutting weer teruggeplaatst.

December 2017

Voorlopig zullen er voor zover nu bekend geen werkzaamheden buiten het bouwterrein meer noodzakelijk zijn. Vanaf begin volgend jaar wordt er gestart met het aanbrengen van de verdiepingsvloeren. Bij het aanbrengen van de 2e verdieping zal de vorm van het onderste bouwvolume zichtbaar worden. In de afgelopen periode kon overlast als gevolg van omleidingen niet geheel voorkomen worden. Er is alles aan gedaan om deze periode zo kort mogelijk te houden. Wij willen u bedanken voor uw begrip in de afgelopen periode.


November 2017

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van het iconische RAI hotel. Binnenkort is de kelder van het hotel klaar en kunnen de damwanden uit de grond verwijderd worden. De werkzaamheden hiervoor lopen van 27 november tot en met 22 december en vinden in 2 fasen plaats. Tijdens de 1e fase van 27 november tot en met 6 december is de route voor fietsers en voetgangers aan de zijde van de Groene Zoom geheel afgesloten. Tijdens de 2e fase van 7 december t/m 22 december is deze route weer open en wordt de route langs de Europaboulevard afgesloten. Tijdens de afsluiting zijn omleidingen aangegeven.

Wij zorgen er vanzelfsprekend voor dat voetgangers en fietsers zo min mogelijk hinder hebben van de werkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden of ervaart u overlast neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 033-2451356 (24/7) of via service@pleijsierbouw.nl

Lees de gehele brief

amsterdam-rai-november2017

amsterdam-rai-oktober2017

Oktober 2017

De -1 keldervloer is geheel aangebracht en de komende tijd wordt de beganegrondvloer in verschillende fasen aangebracht. Ook zullen de bovenste stempelbuizen uit de bouwkuip verwijderd worden. De werkzaamheden aan de betonnen kern gaan ook door. Deze kern loopt een aantal verdiepingen voor op de onderliggende vloeren.

 

 


September 2017

Alle kelderwanden zijn gestort. De betonnen middenkern begint vorm te krijgen en steekt al boven het maaiveld uit.  Deze kern zal over de volle hoogte van het gebouw worden doorgetrokken. Tegelijkertijd zijn de kolommen en overige betonnen binnenwanden op niveau -2 aangebracht. De komende tijd wordt het betonwerk van de -1 keldervloer en balken uitgevoerd. Ook zal het bovenste stempelraam verwijderd worden, zodat ook de betonwerken voor het kelderdek kunnen starten.

De -1 keldervloer kan niet in één keer gestort worden en wordt daarom in fasen aangebracht. Hiervoor zijn de volgende data gepland: maandag 2 oktober, donderdag 5 oktober en donderdag 19 oktober. Het storten vindt overdag plaats. Echter de vloer moet afgewerkt (gevlinderd) worden. Deze afwerking kan alleen plaatsvinden wanneer de beton in een bepaalde mate is uitgehard.

De duur van de uitharding is afhankelijk een aantal factoren waaronder het weer. Dit kan betekenen dat deze werkzaamheden doorgaan tot in de avond of de nacht. Daar de afwerking plaats vindt met machines kan het zijn dat u het geluid van deze machines ervaart.

amsterdam-rai-september2017

amsterdam-rai-hotel-bouw-juli2017

Juli 2017

Alle grond (zo’n 2.500 vrachtauto’s vol) is afgevoerd. Alles wordt nu in gereedheid gebracht om de laagste keldervloer te kunnen storten. De vloer kan niet in één keer gestort worden en wordt daarom in 3 fasen aangebracht. Hiervoor zijn de volgende data gepland:

Dinsdag 11 juli, maandag 17 juli en vrijdag 21 juli.

Het storten vindt overdag plaats. Echter de vloer moet afgewerkt (gevlinderd) worden. Deze afwerking kan alleen plaatsvinden wanneer de beton in een bepaalde mate is uitgehard.

De duur van de uitharding is afhankelijk een aantal factoren waaronder het weer. Dit kan betekenen dat deze werkzaamheden doorgaan tot in de avond of de nacht. Daar de afwerking plaats vindt met machines kan het zijn dat u het geluid van deze machines ervaart.


BREEAM Excellent

Het Amsterdam RAI Hotel wordt gebouwd volgens een beoogde BREEAM score Excellent. Dit keurmerk beordeeld het project op duurzaamheidsprestaties. Meer informatie en uitleg is te vinden op www.breeam.nl.

  • Het project voldoet aan de gedragscode Bewuste Bouwers. Dit betekent dat er bewust gewerkt wordt met oog voor de omgeving, milieu en veiligheid. Zie ook www.bewustebouwers.nl. Het project RAI -hotel scoort op alle punten boven de norm.
  • Er wordt enkel verantwoord en legaal hout gebruikt, FSC of PEFC-gecertifieerd.
  • Het bouwafval wordt gescheiden in de volgende afvalstromen: hout, puin, kunststof, papier/karton, gips, isolatie (per soort) en BSA (Bouw en Sloop Afval) en wordt door de afvalverwerker voor minimaal 80% hergebruikt of gerecycled.
  • Er wordt gebruik gemaakt van FSC/PEFC hout en een groot volumepercentage van de grondstoffen voor het casco en andere bouwdelen heeft een verantwoorde herkomst door bv. ISO 14001 certificaten.
amsterdam-rai-hotel-bouw-impressie

amsterdam-rai-hotel-bouw-juni2017

Actuele werkzaamheden

Wanneer u de bouwplaats passeert is het u ongetwijfeld niet ontgaan. De torenkraan is geplaatst! De kraan is nu opgebouwd tot een hoogte van ongeveer 60 meter en zal op termijn opgebouwd worden naar 100 meter.

Om de werkzaamheden in de bouwput goed uit te kunnen voeren moet het grondwater in de bouwkuip verlaagd worden. Hiervoor is een bemalingssysteem aangebracht.

De komende tijd zal het laatste gedeelte van het zand worden afgevoerd en zullen er voornamelijk funderingswerkzaamheden plaatsvinden.


Mei 2017

In de afgelopen periode is er gewerkt aan het onderste stempelframe. De stalen balken en buizen die gebruikt worden als ondersteuning voor de damwanden zijn in de put gehesen en op hun plaats gelegd. Vervolgens zijn ze op door laswerk aan elkaar verbonden zodat er een stevig frame is ontstaan. Nu dit frame is aangebracht en goedgekeurd is er gestart met het uitgraven van de bouwput tot het niveau van de laagste keldervloer.

Ook worden er werkzaamheden verricht voor het maken van de eerste betonnen funderingen welke nodig zijn om de bouwkraan te kunnen plaatsen.

In de komende tijd zal het graafwerk voortgezet worden en zal ook een aanvang gemaakt worden met de betonfunderingen voor het gebouw. De werkzaamheden zullen dus vooral “in de diepte” plaatsvinden.

Wat echter wel zichtbaar zal zijn is de opbouw van de torenkraan. Deze wordt naar verwachting begin juni opgebouwd tot 60 meter. Gaandeweg het project zal deze opgebouwd worden tot 100 meter.

amsterdam-rai-nhow-hotel-bouwput-mei2017

Amsterdam Rai Bouw Voortgang Maart 2017

Maart 2016

De afgelopen weken is het bovenste stempelraam aangebracht. Dit dient om de damwanden te ondersteunen.

Er is nu gestart met het ontgraven van de eerste laag. Daarna wordt gestart met de werkzaamheden voor het tweede stempelraam.


December 2016

De komende periode staat in het teken van het aanbrengen van verankeringsconstructies aan de damwanden.

amsterdam-rai-funderingspalen-december-2016

amsterdam-rai-start-bouw-nov

November 2016

  • Officiële start van de bouw

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op

Video's

Nhow Amsterdam RAI Hotel

Amsterdam wordt verrijkt met de bouw van het iconische nhow Amsterdam RAI hotel. Ontworpen door OMA, het bureau opgericht door Rem Koolhaas en geïnspireerd door de reclamezuil van de Amsterdam RAI. Een bijzondere toevoeging aan de skyline van Amsterdam.