Hotels

Amsterdam van der Valk Zuidas

245 hotelkamers

Het hotel fungeert als verbinding tussen de Zuidas en de RAI.

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
amsterdam-vd-valk-zuidas-december2017
December 2017

Actuele werkzaamheden

  • De kavelĀ  kavel is bouwrijp gemaakt en ingericht (plaatsen bouwketen e.d.).
  • Er is gestart met het heiwerk.

 

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op