Erkend leerbedrijf

Het Volandis Kenniscentrum beroepsonderwijs bouw en infra heeft Pleijsier Bouw de titel “erkend leerbedrijf” gegeven. Dat betekent dat MBO bouw- of infrastudenten het vak in de praktijk bij ons kunnen leren. Zo zorgen wij ervoor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn. Deze beroepspraktijkvorming in de vorm van een leerbaan of stage is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Leerlingen mogen deze praktijkvorming alleen volgen bij een erkend leerbedrijf. Zie ook: http://www.volandis.nl

Bewuste Bouwers

Pleijsier Bouw is een Bewuste Bouwer. Wat dat inhoudt? “Bewuste Bouwers” is een gedragscode voor bouwplaatsen die door Stichting Bewuste Bouwers wordt uitgegeven. Deze gedragscode heeft het doel om het imago van de bouw verbeteren en hetomgevingsmanagementte professionaliseren. Stichting Bewuste Bouwers beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die allemaal verband houden met ´Bewust Bouwen´ in de breedste zin van het woord.
Deze gedragscode is gebaseerd op vijf pijlers, waaronder: bewust, veilig, verzorgd, milieu en sociaal. Meer over deze gedragscode kunt u lezen op: www.bewustebouwers.nl.

VCA Certificaat

Pleijsier Bouw is al vele jaren in het bezit van het VCA certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om ons veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Zoals deze standaard vereist hebben wij ons kwaliteitsbeleid schriftelijk vastgelegd. Bovendien verwachten wij van onze medewerkers dat zij dit beleid ook daadwerkelijk naleven. Om dit ook in de toekomst te kunnen garanderen meten wij continu onze klanttevredenheid. Daarnaast wordt ons bedrijf jaarlijks getoetst, zowel intern als extern. Zo kunnen we precies zien of we nog steeds aan alle vastgestelde eisen voldoen. En als het nodig is zorgen we er meteen voor dat onvolkomenheden worden verbeterd.

ISO 14001

Ons milieumanagementsysteem (ISO 14001) is een onderdeel van ons ISO 9001 managementsysteem. Binnen onze bedrijfsvoering besteden wij structureel aandacht aan het milieu. Daarbij streven we naar een permanente verbetering van onze milieuprestaties. Dat betekent dat we goed letten op onze afvalstromen en kritisch kijken naar hergebruik. Ook proberen we het energieverbruik zoveel mogelijk terug te dringen en zetten we onze kennis in om steeds beter presterende gebouwen te realiseren. Zo dragen we stap voor stap bij aan een duurzame toekomst!

BREEAM

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Dat werkt als volgt: BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft Hierdoor kan BREAAM gebouwen analyseren én verbeteren. Bouwen met een BREEAM-certificaat is Pleijsier Bouw niet vreemd. Inmiddels hebben wij diverse projecten uitgevoerd waarbij we minimaal het BREEAM-label “Very good” hebben gekregen. De ISO-14001 certificering draagt daar voor een groot deel aan bij. Onze processen en werkwijzen zijn immers al voor een groot deel op de juiste manier ingericht. Meer weten over BREEAM? Kijk dan op: www.breeam.nl.