Hotels

Amsterdam Breeze Hotel

195 hotelkamers

Het eerste nearly zero-energy hotel van Nederland.

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
September 2018

Actuele werkzaamheden

Inmiddels is de afbouw aan de binnenkant in volle gang. De MS-wanden op de 1e verdieping zijn gereed. Nu gaan wij verder  t/m de 10e verdieping. De installatie in schachten is volop in uitvoering. Aan de gevel zijn alle stelkozijnen gesteld en luchtdicht gemaakt. Wij hebben nu drie gevels voorzien van aluminium kozijnen en grotendeels beglaasd. De dakbedekking en glazenwasrail zijn op het dak aangebracht. De komende periode wordt er gestart met de werkzaamheden aan de twee zonneschoorstenen, deze maken een belangrijk onderdeel uit van de klimaatinstallatie. Verder wordt er binnen hard gewerkt aan de afbouw. Door onder andere het plaatsen van de binnenkozijnen. De PV-panelen zullen dan ook worden geplaatst en de zetwerkbanden aan de bevel worden gemonteerd.

Juni 2018

Afgelopen periode zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd. De bouw van het casco vordert nog steeds gestaag met elke 4,5 dag een verdieping erbij. Inmiddels zijn we alweer met de 7e verdieping bezig. Verder zijn er inmiddels ook de eerste hefsteigers geplaatst. Deze worden ingezet voor onder andere het nastellen van de stelkozijnen en het luchtdicht maken hiervan. Vervolgens zal de gevelbouwer de gehele gevelafwerking doen dit bestaand uit, aluminium kozijnen, isolatie, zetwerk en PV-panelen.Tevens is de installateur begonnen op de begane grond met de grote ventilatiekanalen en riolering. Voor de komende periode staan weer diverse werkzaamheden gepland. Zo zal de gevelbouwer starten met zijn werkzaamheden. Tevens zal ook binnen de afbouw starten met onder andere het plaatsen van de Metal-stud wanden en de installaties.


Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op