Hotels

Amsterdam Breeze Hotel

195 hotelkamers

Het eerste nearly zero-energy hotel van Nederland.

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
September 2018

Actuele werkzaamheden

Inmiddels is de afbouw aan de binnenkant in volle gang. De MS-wanden op de 1e verdieping zijn gereed. Nu gaan wij verder  t/m de 10e verdieping. De installatie in schachten is volop in uitvoering. Aan de gevel zijn alle stelkozijnen gesteld en luchtdicht gemaakt. Wij hebben nu drie gevels voorzien van aluminium kozijnen en grotendeels beglaasd. De dakbedekking en glazenwasrail zijn op het dak aangebracht. De komende periode wordt er gestart met de werkzaamheden aan de twee zonneschoorstenen, deze maken een belangrijk onderdeel uit van de klimaatinstallatie. Verder wordt er binnen hard gewerkt aan de afbouw. Door onder andere het plaatsen van de binnenkozijnen. De PV-panelen zullen dan ook worden geplaatst en de zetwerkbanden aan de bevel worden gemonteerd.

Juni 2018

Afgelopen periode zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd. De bouw van het casco vordert nog steeds gestaag met elke 4,5 dag een verdieping erbij. Inmiddels zijn we alweer met de 7e verdieping bezig. Verder zijn er inmiddels ook de eerste hefsteigers geplaatst. Deze worden ingezet voor onder andere het nastellen van de stelkozijnen en het luchtdicht maken hiervan. Vervolgens zal de gevelbouwer de gehele gevelafwerking doen dit bestaand uit, aluminium kozijnen, isolatie, zetwerk en PV-panelen.Tevens is de installateur begonnen op de begane grond met de grote ventilatiekanalen en riolering. Voor de komende periode staan weer diverse werkzaamheden gepland. Zo zal de gevelbouwer starten met zijn werkzaamheden. Tevens zal ook binnen de afbouw starten met onder andere het plaatsen van de Metal-stud wanden en de installaties.


April 2018

Afgelopen periode zijn de kelderwanden van de parkeerkelder gestort. Vanaf volgende week wordt er gestart met de opbouw van het prefab betoncasco. Een belangrijke gebeurtenis is dat er een 180 tons rupskraan in de bouwput wordt gehesen en daar wordt opgebouwd dit is ter voorbereiding op de prefab casco opbouw die gaat starten.


Actuele werkzaamheden

Afgelopen week is het laatste deel van de fundering gestort en is er tevens gestart met het boren van de WKO (Warmte/Koude Opslag). De komende week gaan wij bezig met het storten van de gehele keldervloer.


Februari 2018

De afgelopen weken hebben de werkzaamheden zich voornamelijk gericht op het koppensnellen van de heipalen, het grondwerk en het storten van de eerste fase van de fundering. Aankomende periode, als het weer het toelaat, zal de stort van de tweede fase van de fundering en de stort van de kelder worden afgerond.

Je kunt de bouw actueel volgen via een live-stream https://www.youtube.com/watch?v=thqmf7zY5qY

 

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op