Distributie centra

Amsterdam Kaapstadweg B2

Distributiecentrum

Nieuwbouw van een hoogwaardig distributiecentrum aan de Kaapstadweg in Amsterdam

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
Juni 2018

Actuele Werkzaamheden

De fundering is nu gereed. De Laadkuil 1 is gestort. Wij zijn begonnen met de montage van de gevelelementen en de montage van de gevelbeplating. Komende weken gaan wij bezig met de montage van de staalconstructie en de start van de gevel- en dakbeplating. Tevens starten wij met de dakbedekking.

April 2018

In de afgelopen periode zijn we bezig geweest met het aanbrengen van de funderingspalen en het gedeeltelijk snellen hiervan.
De werkzaamheden ter voorbereiding aan de funderingsbalken zijn in volle gang. Vanaf halverwege de maand wordt de fundering gemaakt.

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op