Hotels

Amsterdam Motel One

11.200 m² hotel, 1.100 m² commerciële ruimte

Een zeer duurzame bouw. Breeam score 'excellent'

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op