Hotels

Amsterdam RAI Hotel

37.000 m² excl. parkeergarage

Het nhow Amsterdam RAI wordt het grootste hotel van de Benelux met bijzondere faciliteiten zoals een televisiestudio, een skybar, een galerie, een beeldentuin en een spa.

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
September 2019

September 2019

Wij zijn op dit moment en de komende tijd in de fase dat wij toewerken naar de oplevering. Rondom het RAI Hotel is de gemeente druk bezig met het inrichten van de omgeving. Wij zijn in tussen bezig met de oplevering van de kamers en de laatste afbouw werkzaamheden. De begane grond o.a de ontvangsthal, lobby en receptie worden verder afgebouwd en het ontbijtrestaurant op de 17e verdieping en de congreszalen op de 23e verdieping zitten ook in de afbouwfase.

Juli 2019

Het RAI Hotel is in de eindfase gekomen. Het gebouw is nu geheel dicht en er gebeurt heel veel in de afbouw. Dit houdt onder andere in dat er vloeren worden gelegd en er wordt behangen en geverfd maar ook wordt o.a. het restaurant en de ontvangstruimte afgebouwd. Na de vakantie willen wij twee verdiepingen per week opnemen. Even voor de duidelijkheid opnemen is heel wat anders dan opleveren. Opnemen is de term die in de bouw wordt gebruikt voor het systematisch bij langs van het gebouw. Dit doen wij om verbeterpunten te ontdekken zodat deze nog voor de oplevering kunnen worden aangepast. Op dit moment wordt de dakbedekking op het kelderdak aangebracht. De terrassen zijn inmiddels klaar en de gemeente gaat binnenkort aan de slag met het inrichten van het maaiveld. Wij zitten nu bijna voor de bouwvakvakantie maar in deze vakantie zal er nog genoeg bedrijvigheid op het project zijn.


Juni 2019

Wij zitten volop in de afbouw van het nhow Rai Hotel. De kranen zijn nu gedemonteerd en afgevoerd. Binnenkort gaan wij bezig met de maaiveldinrichting. Deze maand hebben wij een aantal succes momenten gehad. Ten eerste hebben wij voor dit project de Bewuste Bouwers Zuidas Award gekregen. Ten tweede was de open dag tijdens dag van de bouw  een groot succes met veel bezoekers.


Mei 2019

Zaterdag 15 juni is iedereen van harte welkom om rondgeleid te worden door dit mooie gebouw. Wij hebben nu de gehele gevel dicht. De afbouw gaat onverminderd door en de roltrappen zijn al geplaatst. Wij gaan de komende dagen de kraan demonteren en de tegels voor het dakterras worden gelegd.


April 2019

Wij hebben de gevel aangebracht tot de 22e verdieping. Zoals op de foto is te zien is de glazenwasinstallatie geplaatst. De gebogen gevel op de  beganegrond wordt aangebracht en de bronnen voor de warmte en koude opwekking zijn geboord.

Komende periode gaan wij de  gevel verder afsluiten en de afbouw gaat gestaag door. Tevens worden de Roltrappen geplaatst

De oplevering komt steeds dichterbij. Tijdens de dag van de bouw op zaterdag 15 juni is het het RAI Hotel tijdelijk geopend voor het publiek. Iedereen kan dan even een kijkje nemen in dit prachtige gebouw.

 


Maart 2019

Wij maken mooie vorderingen met de bouw van het Amsterdam RAI hotel. Wij zitten steeds verder in de afbouwfase, de dakbedekking wordt aangebracht en een van de twee kranen wordt afgebouwd en afgevoerd. De komende periode staan in het teken van afbouw. Hierbij moet worden gedacht aan het bouwen van de wanden, installaties aanbrengen en ook wordt er behangen en worden de vloeren afgewerkt.


Februari 2019

Wij hebben op 8 februari het hoogste punt van dit mooie project gevierd. Naast dit zijn ook de laatste betonwerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben nu ook de gevel van het tweede blok gesloten. Verder zijn de eerste kamers bouwkundig gereed en schoon gemaakt. Komende tijd wordt een van de twee kranen gedemonteerd en gaan wij door met de afbouw en de gevelsluiting.


Januari 2019

In 2019 zijn weer druk aan de slag met dit mooie project. Door de winter kon niet alle ruwbouw werkzaamheden doorgaan. Inmiddels is het weer boven nul dus gaan kunnen wij de ruwbouw fase afronden. De afbouw en de gevelafsluiting heeft geen last van de winter gehad en kon gewoon doorgaan. Het gebouw wordt steeds meer zichtbaar omdat wij de tijdelijke ondersteuning weggehaald hebben.
Wij gaan nu het gebouw wind en waterdicht maken. In het onderste blok zijn wij zelfs al aan het behangen en verven.


December 2018

Het Amsterdam Rai Hotel heeft zijn hoogste punt bereikt! De afgelopen weken zijn de kernwanden op hoogte gemaakt. Op de 22e verdieping is de vloer gestort.
Wij hebben nu tot de 13e verdieping alles gedicht. De afbouw is ook in volle gang. De 1e kamer is zelfs al gereed. Komende 2 weken hebben wij vakantie. Na de vakantie gaan wij de vloer op de 23e verdieping storten en het materiaal van de betonbouwer wordt afgevoerd.
Wij willen alle betrokken bedanken voor de inzet, belangstelling en het begrip. Iedereen de beste wensen voor 2019 en tot volgend jaar.


Oktober 2018

Wij komen steeds hoger met het RAI hotel. Wij hebben nu de 17e verdiepingsvloer gestort en de kern is nu opgetrokken naar de 20e verdieping. Nu wij zo hoog zijn gekomen hebben wij onze eerste kraan opgetopt naar eindhoogte. Om straks de bovenste verdraaiing mogelijk te maken is er een ondersteuningsconstructie aangebracht (zie foto). Tevens kun je nu zien dat de gevel van de onderste volume bijna dicht is. De komende weken wordt de  18e verdiepingsvloer gestort en dan gaan wij de tweede kraan ook naar de eindhoogte brengen.


September 2018

De afgelopen weken zijn de vloeren van de 15e en 16e verdieping gestort. Wij hebben de kern nu opgetrokken tot de 18e verdieping. Er is een start gemaakt met de afbouw op de 2e verdieping. Verder zijn de gevels aangebracht tot de 7e verdieping en zijn de buitenplafonds onder de 11e verdiepingsvloer ook aangebracht. Voor de komende weken staat het aanbrengen van de vloer op de 17e verdieping op de planning. Het afbouwen gaat gestaag door, dat wil zeggen de binnenwanden worden geplaatst maar ook de tegelzetter gaat aan de slag voor de badkamers. Een belangrijke mijlpaal is de ondersteuningsconstructie voor de volgende verdraaiing. Deze wordt gereed gemaakt om de laatste driehoek te realiseren. Op naar de 90 meter! De foto geeft een mooi uitzicht vanaf de 18e verdieping van het RAI Hotel.


Juni 2018

Wij hebben nu de tiende verdiepingsvloer gestort. De kern is opgetrokken naar de twaalfde verdieping en in de kelder is gestart met de afbouwwerkzaamheden.
Komende weken staan in het teken van de ondersteuning, balken en de vloer op de elfde verdieping Binnenkort wordt de verdraaiing van het eerste naar tweede volume gerealiseerd.


Mei 2018

Wij hebben de afgelopen dag de 8e verdiepingsvloer gestort en de kern is nu al opgetrokken tot de 11e verdieping. Wij gaan komende weken bezig met de  9e verdiepingsvloer en dan gaat kern weer een verdieping hoger. Binnenkort starten wij ook met de ondersteuningsconstructie voor de 1e verdraaiing.


April 2018

Afgelopen weken is de 6e verdiepingsvloer gestort en de kern is opgetrokken tot de 10e verdieping. De komende periode zal de 7e verdiepingsvloer worden gestort en de kern zal naar de 11e verdieping gaan. Bovendien wordt is er een 2e kraan geplaatst.


Maart 2018

De betonkern is gestort tot de 8e verdieping en er is een deel van de 3e verdiepingvloer gestort. Komende weken wordt er gewerkt aan de 9e verdieping van de betonkern en de 3e en 4e verdiepingvloer.


Februari 2018

Afgelopen weken hebben wij de betonkern gestort tot de zesde verdieping en is er een deel van de tweede verdiepingsvloer gestort. Komende weken gaan wij bezig met dezelfde werkzaamheden op de zevende verdieping en de vloeren van de tweede en derde verdieping.


Januari 2018

Na het Kerstreces is gestart met de tijdelijke ondersteuningsconstructie voor de 2e verdiepingsvloer. Hiermee wordt de driehoekige vorm van het onderste volume duidelijk zichtbaar.

Op de ondersteuningsconstructie wordt de bekisting, staalconstructie en wapening aangebracht en kan binnenkort het eerste deel gestort worden. Dit zal zich de komende tijd vele malen herhalen.De betonnen kern blijft een aantal verdiepingen vooruit lopen op de vloeren.

 

 


amsterdam-rai-december2017-2

December 2017

Met het afsluiten van het jaar wordt ook een belangrijke fase van het bouwproces afgesloten. De kelder is compleet aangebracht. De laatste delen van de beganegrondvloer zijn gestort en de damwanden zijn verwijderd. Hiermee is de bouwkuipfase afgesloten. De tijdelijke omleidingen zijn opgeheven. Ook is de bouwschutting weer teruggeplaatst.

Voorlopig zullen er voor zover nu bekend geen werkzaamheden buiten het bouwterrein meer noodzakelijk zijn. Vanaf begin volgend jaar wordt er gestart met het aanbrengen van de verdiepingsvloeren. Bij het aanbrengen van de 2e verdieping zal de vorm van het onderste bouwvolume zichtbaar worden. In de afgelopen periode kon overlast als gevolg van omleidingen niet geheel voorkomen worden. Er is alles aan gedaan om deze periode zo kort mogelijk te houden. Wij willen u bedanken voor uw begrip in de afgelopen periode.


November 2017

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van het iconische RAI hotel. Binnenkort is de kelder van het hotel klaar en kunnen de damwanden uit de grond verwijderd worden. De werkzaamheden hiervoor lopen van 27 november tot en met 22 december en vinden in 2 fasen plaats. Tijdens de 1e fase van 27 november tot en met 6 december is de route voor fietsers en voetgangers aan de zijde van de Groene Zoom geheel afgesloten. Tijdens de 2e fase van 7 december t/m 22 december is deze route weer open en wordt de route langs de Europaboulevard afgesloten. Tijdens de afsluiting zijn omleidingen aangegeven.

Wij zorgen er vanzelfsprekend voor dat voetgangers en fietsers zo min mogelijk hinder hebben van de werkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden of ervaart u overlast neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 033-2451356 (24/7) of via service@pleijsierbouw.nl

Lees de gehele brief

amsterdam-rai-november2017

amsterdam-rai-oktober2017

Oktober 2017

De -1 keldervloer is geheel aangebracht en de komende tijd wordt de beganegrondvloer in verschillende fasen aangebracht. Ook zullen de bovenste stempelbuizen uit de bouwkuip verwijderd worden. De werkzaamheden aan de betonnen kern gaan ook door. Deze kern loopt een aantal verdiepingen voor op de onderliggende vloeren.

 

 


September 2017

Alle kelderwanden zijn gestort. De betonnen middenkern begint vorm te krijgen en steekt al boven het maaiveld uit.  Deze kern zal over de volle hoogte van het gebouw worden doorgetrokken. Tegelijkertijd zijn de kolommen en overige betonnen binnenwanden op niveau -2 aangebracht. De komende tijd wordt het betonwerk van de -1 keldervloer en balken uitgevoerd. Ook zal het bovenste stempelraam verwijderd worden, zodat ook de betonwerken voor het kelderdek kunnen starten.

De -1 keldervloer kan niet in één keer gestort worden en wordt daarom in fasen aangebracht. Hiervoor zijn de volgende data gepland: maandag 2 oktober, donderdag 5 oktober en donderdag 19 oktober. Het storten vindt overdag plaats. Echter de vloer moet afgewerkt (gevlinderd) worden. Deze afwerking kan alleen plaatsvinden wanneer de beton in een bepaalde mate is uitgehard.

De duur van de uitharding is afhankelijk een aantal factoren waaronder het weer. Dit kan betekenen dat deze werkzaamheden doorgaan tot in de avond of de nacht. Daar de afwerking plaats vindt met machines kan het zijn dat u het geluid van deze machines ervaart.

amsterdam-rai-september2017

amsterdam-rai-hotel-bouw-juli2017

Juli 2017

Alle grond (zo’n 2.500 vrachtauto’s vol) is afgevoerd. Alles wordt nu in gereedheid gebracht om de laagste keldervloer te kunnen storten. De vloer kan niet in één keer gestort worden en wordt daarom in 3 fasen aangebracht. Hiervoor zijn de volgende data gepland:

Dinsdag 11 juli, maandag 17 juli en vrijdag 21 juli.

Het storten vindt overdag plaats. Echter de vloer moet afgewerkt (gevlinderd) worden. Deze afwerking kan alleen plaatsvinden wanneer de beton in een bepaalde mate is uitgehard.

De duur van de uitharding is afhankelijk een aantal factoren waaronder het weer. Dit kan betekenen dat deze werkzaamheden doorgaan tot in de avond of de nacht. Daar de afwerking plaats vindt met machines kan het zijn dat u het geluid van deze machines ervaart.


BREEAM Excellent

Het Amsterdam RAI Hotel wordt gebouwd volgens een beoogde BREEAM score Excellent. Dit keurmerk beordeeld het project op duurzaamheidsprestaties. Meer informatie en uitleg is te vinden op www.breeam.nl.

  • Het project voldoet aan de gedragscode Bewuste Bouwers. Dit betekent dat er bewust gewerkt wordt met oog voor de omgeving, milieu en veiligheid. Zie ook www.bewustebouwers.nl. Het project RAI -hotel scoort op alle punten boven de norm.
  • Er wordt enkel verantwoord en legaal hout gebruikt, FSC of PEFC-gecertifieerd.
  • Het bouwafval wordt gescheiden in de volgende afvalstromen: hout, puin, kunststof, papier/karton, gips, isolatie (per soort) en BSA (Bouw en Sloop Afval) en wordt door de afvalverwerker voor minimaal 80% hergebruikt of gerecycled.
  • Er wordt gebruik gemaakt van FSC/PEFC hout en een groot volumepercentage van de grondstoffen voor het casco en andere bouwdelen heeft een verantwoorde herkomst door bv. ISO 14001 certificaten.
amsterdam-rai-hotel-bouw-impressie

amsterdam-rai-hotel-bouw-juni2017

Juni 2017

Wanneer u de bouwplaats passeert is het u ongetwijfeld niet ontgaan. De torenkraan is geplaatst! De kraan is nu opgebouwd tot een hoogte van ongeveer 60 meter en zal op termijn opgebouwd worden naar 100 meter.

Om de werkzaamheden in de bouwput goed uit te kunnen voeren moet het grondwater in de bouwkuip verlaagd worden. Hiervoor is een bemalingssysteem aangebracht.

De komende tijd zal het laatste gedeelte van het zand worden afgevoerd en zullen er voornamelijk funderingswerkzaamheden plaatsvinden.


Mei 2017

In de afgelopen periode is er gewerkt aan het onderste stempelframe. De stalen balken en buizen die gebruikt worden als ondersteuning voor de damwanden zijn in de put gehesen en op hun plaats gelegd. Vervolgens zijn ze op door laswerk aan elkaar verbonden zodat er een stevig frame is ontstaan. Nu dit frame is aangebracht en goedgekeurd is er gestart met het uitgraven van de bouwput tot het niveau van de laagste keldervloer.

Ook worden er werkzaamheden verricht voor het maken van de eerste betonnen funderingen welke nodig zijn om de bouwkraan te kunnen plaatsen.

In de komende tijd zal het graafwerk voortgezet worden en zal ook een aanvang gemaakt worden met de betonfunderingen voor het gebouw. De werkzaamheden zullen dus vooral “in de diepte” plaatsvinden.

Wat echter wel zichtbaar zal zijn is de opbouw van de torenkraan. Deze wordt naar verwachting begin juni opgebouwd tot 60 meter. Gaandeweg het project zal deze opgebouwd worden tot 100 meter.

amsterdam-rai-nhow-hotel-bouwput-mei2017

Amsterdam Rai Bouw Voortgang Maart 2017

Maart 2016

De afgelopen weken is het bovenste stempelraam aangebracht. Dit dient om de damwanden te ondersteunen.

Er is nu gestart met het ontgraven van de eerste laag. Daarna wordt gestart met de werkzaamheden voor het tweede stempelraam.


December 2016

De komende periode staat in het teken van het aanbrengen van verankeringsconstructies aan de damwanden.

amsterdam-rai-funderingspalen-december-2016

amsterdam-rai-start-bouw-nov

November 2016

  • Officiële start van de bouw

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op

Video's

Nhow Amsterdam RAI Hotel

Amsterdam wordt verrijkt met de bouw van het iconische nhow Amsterdam RAI hotel. Ontworpen door OMA, het bureau opgericht door Rem Koolhaas en geïnspireerd door de reclamezuil van de Amsterdam RAI. Een bijzondere toevoeging aan de skyline van Amsterdam.