Hotels

Amsterdam Student Experience International

Studenthotel met een half verdiepte parkeergarage en vele voorzieningen

Basketbalveld op het dak

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
Mei 2019

Actuele werkzaamheden

Op de bouwplaats is de torenkraan opgebouwd en deze is nu volledig in gebruik. Alle prefab kolommen in de kelder zijn geplaatst. Verder zijn de onderliggende balken t.b.v. daktuinvloer en de daktuinvloer zelf gewapend en gestort. Tevens is begane grondvloer gestort en gewapend. Komende periode gaan wij verder met het storten van de begane grondvloer en gaan we de prefab kolommen plaatsen op de omliggende begane grondvloer. Vervolgens worden de kelderwanden verder opgetrokken tot aan de mezzaninevloer.

April 2019

De bouw van het SEI vordert gestaag. Wij hebben de keldervloer gestort en de onderste kelderwanden en de fundering van de begane grond worden momenteel opgetrokken. Komende week komt ook de torenkraan om goed op hoogte te kunnen werken.


Maart 2019

De afgelopen twee weken hebben wij t.b.v. de poeren onder de keldervloer heipalen gesneld, akoestisch doorgemeten en de posities nauwkeurig ingemeten. In eerdere fases zijn al ca. 45 van de 50 poeren onder de keldervloer op die manier gewapend en gestort. Deze week wordt een deel van de poeren onder de begane grond gewapend en van stekken voorzien t.b.v. de prefab kolommen.

Een groot deel van de wapening voor de keldervloer is daarnaast gereed. Er wordt nu hard gewerkt om de andere helft deze week gereed te krijgen. Al het benodigde installatiewerk zoals rioleringen, sparingen en elektra zijn en worden nog opgenomen.

De komende week verwachten wij de gehele keldervloer van de parkeergarage in één keer te kunnen storten en af te werken. Vervolgens zullen we overgaan op de stort van de kelderwanden.


Januari 2019

De eerste paal is eind 2018 de grond ingegaan en dit werd gevierd met een  startschot en het het tonen van de maquette van dit mooie gebouw. Het Amsterdam Student Experience International  wordt gebouwd om straks 600 internationale studenten te kunnen huisvesten.
Wij hebben de laatste maand van 2018 450 heipalen aangebracht. Dit was mooi volgens plan. Wij zijn nu gestart met de kelder.

 

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op