Hotels

Amsterdam van der Valk Zuidas

245 hotelkamers

Het hotel fungeert als verbinding tussen de Zuidas en de RAI.

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
September 2018

Actuele werkzaamheden

Afgelopen twee weken is de derde verdiepingsvloer gestort. Deze verdieping betreft een parkeerlaag. Komende weken wordt de ondersteuning met bekisting voor de vierde verdiepingsvloer aangebracht. Wij gaan dan ook de prefab kolommen plaatsen en de wanden storten van de derde verdieping.

Juni 2018

De vloer van de 1e verdieping waar de parkeerlaag komt is gestort alsmede de hellingbaan. Komende week gaan wij  de wanden en kolommen van de 1e naar 2e verdieping brengen en de ondersteuning aanbrengen met inschalen van kinderbinten en platen voor 2e verdiepingsvloer.


Mei 2018

De fundering is helemaal gereed dit is inclusief de inkoopruimten en de nuts aansluitingen. De opgaande werkwanden en de kolommen van 5,5 meter hoog zijn voor 70 % gereed met veel schoonwerkbeton afgewerkt. De vloer op de 1e verdieping is gestort en fase 1 is momenteel voorzien van kinderbinten en plaatmaterieel en wapening.  Komende weken worden de installatievloeren gestort  en wordt op de eerste verdieping de eerste fase van de parkeergaragevloer gestort.


Maart 2018

Afgelopen weken is het betonwerk van de fundering afgerond. Het storten van de betonvloer op de  begane grond is ook afgerond. De komende weken staat in het teken van het plaatsen van de kolommen en het storten van de wanden op de begane grond.


Februari 2018

Alle heipalen zijn gesneld en doorgemeten. Het grondwerk t.b.v. de fundering is grotendeels gereed. De funderingspoer hoofdkern en funderingspoer torenkraan zijn gestort en de torenkraan is geplaatst. Komende periode gaan wij bezig met het storten van de overige poeren en wordt het grondwerk aangevuld. Tevens gaan wij de werkvloer aanbrengen voor de stort van de begane grondvloer.

Een belangrijk punt tijdens de bouw wordt het storten van de begane grondvloer in week 10/11; dan wordt de fundering verder afgemaakt.


bouwen-hotel-amsterdam-vd-valk-zuidas-januari2018

Januari 2018

  • Het heiwerk (boorpalen) is afgerond en de boorpalen zijn voor een groot deel reeds gesneld.
  • Voor aanvang van het grondwerk is de bemaling / drainage aangesloten.
  • Diverse poeren zijn uitgegraven en inmiddels gestort, momenteel wordt gewerkt aan de wapening voor de kraanpoer.
  • Montage van de torenkraan staat gepland voor medio februari, het ankerframe is aangebracht.

 


December 2017

  • De kavel  kavel is bouwrijp gemaakt en ingericht (plaatsen bouwketen e.d.).
  • Er is gestart met het heiwerk.

 

amsterdam-vd-valk-zuidas-december2017

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op