Distributie centra

Drachten DHL

6.750 m² bedrijfsruimte, 850 m² kantoor

Gewonnen door compleetheid en onderscheidend vermogen van de ingediende stukken

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op