Distributie centra

Hoofddorp Somfy

Distributiecentrum met kantoor

Gasloze installatie

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
September 2018

Actuele werkzaamheden.

Afgelopen 2 weken is er een start gemaakt met de funderingswerkzaamheden. De eerste poeren zijn gestort. Een deel van de funderingsbalken zijn bekist en er zal nog wapening in aangebracht worden. De installateur heeft een start gemaakt met het aanbrengen van de doorvoeren.De komende 2 weken gaat er een start gemaakt worden met de in het werk gestorte wanden van de kern. De puinbaan onder de bedrijfsvloer zal op hoogte gebracht worden en de heistelling voor de highspeedpalen voor onder de bedrijfsvloer zal aangevoerd worden.

Juli 2018

In Juli is gestart met het bouwrijp maken van de kavel en is de bouwplaats ingericht.De bouwput is ontgraven en een puinbed is gemaakt voor het heien. Deze heiwerkzaamheden zijn verricht.

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op