Distributie centra

Rotterdam Uitbreiding Nippon Express

Distributiecentrum met kantoor

BREEAM very good

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
Januari 2019

Actuele werkzaamheden

Bij ons project uitbreiding Nippon Express zijn wij de afgelopen weken gestart met het storten van de bedrijfsvloer. De dakbedekking is gereed behalve bij het kantoor gedeelte en een deel van het doc equipment is gemonteerd. De komende weken gaan wij verder met het storten van de vloeren. Op de vloer van het kantoor wordt de cementdekvloer aangebracht. In de bedrijfshal beginnen wij met het aanleggen van elektra en water en wij gaan de binnenwanden monteren.

Actuele werkzaamheden

De bouw vordert gestaag. Wij willen voor de kerst alles wind en water dicht hebben. Wij zijn gestart met het monteren van de gevelbeplating en ook de dakplaten. De dakbedekking wordt gelijmd en de dockdeuren zijn geplaatst. Nu gaan wij de breedplaatvloeren leggen en aansluitend de docklevellers. Daarnaast gaat het monteren van de dakbedekking en dak/gevelbeplating door.


oktober 2018

Deze maand zijn de fundering en een gedeelte van de laadkuil vloeren gestort. Met de laadkuil vloeren storten gaan wij de komende periode gewoon verder. Wij zijn nu in rap tempo de staalconstructie aan het opbouwen waarbij de bestaande gevel ook nog wordt gedemonteerd. Deze wordt namelijk later opgebouwd aan de nieuwe gevel.


September 2018

Het terrein is voorzien van repac en de grondverbetering is uitgevoerd. Wij zijn gestart met de funderingswerkzaamheden en het sproeien van het terrein om overlast van stuifzand te voorkomen. De komende twee weken wordt de volledige fundering gereed gemaakt. Wij starten ook met het plaatsen van de prefab betonnen T elementen bij de docklevellers en de montage van de staalconstructie. Tevens gaan wij de riolering rondom het gebouw aanbrengen in de terreinverharding.


Augustus 2018

De bouw is gestart! Een aantal weken geleden lag het terrein er nog ongerept bij. Sinds week 34 zijn we volop bezig met de volgende werkzaamheden. Het terrein voorzien van een puinpakket en in week 36 is de eerste funderingsbalk gemaakt.

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op