Distributie centra

Utrecht Technische Unie

Kantoor, showroom, opleidingscentrum en experience center.

Dichtbij de A12 gelegen

Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op
Maart 2020

Actuele werkzaamheden

De maand maart stond in het teken van opleveren. Op 4 maart is er een vooroplevering geweest. Hierin zijn restpunten opgenomen om af te werken. Op 26 maart is Technische Unie officieel overgedragen.

Januari 2020

In December 2019 is het eerste deel van de asfalt verharding aangebracht en hebben wij de bedrijfsdeuren nog voor de kerstvakantie weten te plaatsen. Het gebouw kon hierdoor in ieder geval afgesloten worden tijdens de feestdagen. Inmiddels zijn de plafondrasters voor 90% gemonteerd in de kantoren en zijn de installaties boven de plafonds voor 95% gemonteerd. In de kantoren hebben wij het scanwerk van de wanden nagenoeg gereed en van de sanitaire groepen is het tegelwerk bijna gereed. De techniekruimten worden momenteel geïnstalleerd en het gebouw wordt nu door haar eigen installatie verwarmd. Wij verwachten dat er nog twee maanden nodig zijn om de oplevering te realiseren.


Oktober 2019

De afgelopen maand is de gehele staalconstructie gereed gemaakt. Van het kantoorgedeelte is de gevelbeplating gereed en de vliesgevels worden per heden geplaatst. De dakplaten van de hal zitten erop en de dakbedekking van het kantoor wordt aangebracht. Verder zijn installaties onder de vloer van het kantoor ingegraven en gelegd. In week 46 wordt de begane grondvloer van het kantoor/ de winkel gestort. Met de hal zijn wij bezig met de gevelbeplating en hierna volgt de dakbedekking


September 2019

Bij de werkzaamheden voor de Technische Unie staat de staalconstructie van het kantoor overeind. Wij hebben alle hemelwater infiltratie riolering en kratten aangebracht en de levellers zijn geplaatst. Wij gaan de gasbetonwand plaatsen tussen het kantoor en de hal en de staalconstructie van de hal wordt ook overeind gebracht. In week 41 gaan wij met de gevel bezig en week 43 wordt het dak verder afgewerkt. Daarna kunnen alle werkzaamheden in het kantoor worden opgepakt voor de vloer uit kunnen er grotere stappen worden gemaakt in de casco installatie en de afbouw.


Augustus 2019

Niet gebruikelijk tijdens de vakantie, maar toch is er flink doorgewerkt. Met als mooi resultaat dat de fundering gereed is en – heel belangrijk voor het vervolg – de vloerpalen zijn aangebracht. Daardoor kan er vanaf begin september worden begonnen aan de staalconstructie.  Over september gesproken: dan ligt de focus op het overeind krijgen van het casco van de kantoren.


Juli 2019

Het heiwerk is gereed. Wij zijn nu volop bezig met de fundering en deze werkzaamheden gaan ook door in de bouwvakvakantie. In week 34 gaan wij de vloerpalen aanbrengen en gaan wij week 36 beginnen aan de staalconstructie.


Juni 2019

Het grondwerk is nu helemaal afgerond. De eerste paal is geslagen door de medewerkers van de TU. Het verdere heiwerk is gestart, een eerste gedeelte van palen van het kantoor zijn nu geheid. Na het heiwerk bij het kantoor gaat het heiwerk de komende weken door naar de bedrijfshal. Daarna worden de heipalen op de juiste hoogte afgehakt. Tevens zal er gestart worden met de fundering.


Mei 2019

Het grondwerk is afgerond en wij kunnen nu beginnen met het heiwerk.

 

 


Bouwen is communiceren
Maak kennis met Pleijsier Bouw

Neem contact op