22 maart 2019

Met Circulaire Menukaart legt Pleijsier Bouw solide fundament voor verdere circulaire groei

Over zo’n 30 jaar is Nederland een circulaire economie. Dat wil de overheid. Prima streven, onvermijdelijk eigenlijk ook met het oog op onze leefbaarheid. Als het aan Pleijsier Bouw ligt, mag het sneller en concreter. Zeker omdat de bouw één van de grote afvalproducenten en materiaalgebruikers en dus een belangrijke factor is in het circulariseren van onze economie.
Daarom kwam Pleijsier Bouw in het kader van de CE Challenge, de Circular Economy Challenge van de Rabobank, vorig jaar al met haar Circulaire Menukaart. En studeerde Theo van den Broek, student Bouwtechnische Bedrijfskunde (BTB) aan het Instituut Gebouwde Omgeving (IGO) van de Hogeschool Utrecht onlangs af op diezelfde Circulaire Menukaart.
Theo van den Broek: “De Circulaire Menukaart was er dus al. Ingegeven door de eigen ambitie van Pleijsier Bouw en door steeds meer naar circulair bouwen vragende opdrachtgevers. Mijn onderzoek spitste zich toe op het adviseren en stimuleren van opdrachtgevers in het maken van circulaire keuzes. Met in de hoofdrol de Circulaire Menukaart. Deze definieert circulaire mogelijkheden op basis van gebouwonderdeel en type circulariteit en geeft zo inzicht in welke circulaire mogelijkheden de markt, lees Pleijsier Bouw, kan bieden.”
Woud aan mogelijkheden ontgonnen
Pascal Cohen, accountmanager bij Pleijsier Bouw en één van Theo’s afstudeerbegeleiders: “Theo heeft er vooral mee voor gezorgd dat het woud aan circulaire mogelijkheden ontgonnen werd. Dat er structuur en daarmee overzicht in kwam.”
Dat alles in het besef dat circulair bouwen bij Pleijsier Bouw veel meer gaat is dan alleen het hergebruik van materialen. Pascal Cohen: “Circulariteit gaat bij ons ook over hoe je aankijkt tegen bijvoorbeeld een lift in een gebouw. Als eigendom of, in een soort van leaseconstructie, als iets waarvan alleen het gebruik wordt betaald. Bovendien kun je een gebouw ook zo bouwen dat het na een aantal jaar zo weer uit en op een nieuwe locatie zo weer in elkaar kan. Dat is ook circulariteit.”
De Circulaire Menukaart is als een menukaart in een restaurant. Je bestelt naarmate je trek hebt. Vertaald naar de bouw, naarmate je ambitieniveau qua circulariteit. Om dat duidelijk te krijgen, heeft Pleijsier Bouw ook de Indicatie Circulaire Invloed, kortweg ICI, ontwikkeld. Deze geeft opdrachtgevers via een puntensysteem gekoppeld aan circulaire mogelijkheden een indicatie van de circulariteitsscore van hun gebouw.
Meer dan stevig fundament
Sneller en concreter mocht het van Pleijsier Bouw, het circulariseren van onze economie in het algemeen en van de bouw in het bijzonder. En al is en blijft circulair bouwen pionieren en zullen zich nieuwe circulaire mogelijkheden en daarmee circulaire oplossingen blijven aandienen, met de Circulaire Menukaart en de Indicatie Circulaire Invloed heeft Pleijsier Bouw een meer dan solide fundament gelegd voor verdere circulaire groei.

Meer berichten