20 april 2020

Pleijsier Bouw levert multifunctioneel gebouw voor Technische Unie Utrecht op

Technische Unie

Pleijsier Bouw heeft het nieuwe multifunctionele gebouw voor Technische Unie in Utrecht opgeleverd aan Borghese Logistics. Technische Unie is de grootste technische groothandel van Nederland. Het gebouw is ontworpen door Mies Architectuur en in negen maanden gerealiseerd.
Het gebouw
De multifunctionele locatie is een logistiek overslagpunt en winkel voor fijnmazige distributie naar haar klanten en eindgebruikers in de regio met een Inspiratie Centrum duurzaamheid, logistiek, service centrum, kantoorruimte en een opleidingscentrum voor Technische Unie ter grootte van 8.000 m2 op een kavel van ruim 19.000 m2. Het dak -ingericht met zonnepanelen- fungeert tevens als showroom voor zonnepanelen. Voor Technische Unie betekent dit alles onder één dak.
Locatie
Het pand is gevestigd op het Utrechtse bedrijvenpark Westraven, naast het Rijkswaterstaat gebouw aan de Griffioenlaan. Dit park heeft een unieke ligging ten opzichte van de grote uitvalswegen. De directe verbindingen met de A2, A12 en A27 – respectievelijk richting Amsterdam, Rotterdam en het oosten van Nederland – maakt het pand uitermate geschikt voor last mile-distributie.
Technische Unie kan haar klanten nu nog beter bedienen. De bestaande verkoopkantoren worden samengevoegd, de bereikbaarheid is uitstekend, het opleidingscentrum is zichtbaarder geworden en het Inspiratie Centrum laat zien wat er mogelijk is op het gebied van duurzaamheid.
Duurzaamheid
Het pand is ontworpen om zelf voor een groot deel in de basis energiebehoefte te voorzien. De installaties zijn all electric en dus is het pand gasloos. Wel heeft Technische Unie besloten een gasaansluiting op te nemen welke in de huidige omstandigheden niet gebruikt wordt, maar dit kan in de toekomst veranderen door andere inzichten en door de komst van andere soorten gas in het distributienetwerk. Daarin is dus ook gekozen voor maximale flexibiliteit t.b.v. continue duurzaamheid, ook richting de toekomst.
Het verloop van de uitvoering
Medio juni 2019 is er gestart met de grondwerkzaamheden op het braakliggende terrein van Shell op bedrijvenpark Westraven. De grond-, riolerings-, heiwerk- en funderingswerkzaamheden zijn nog voor de bouwvak 2019 gereed gekomen en direct na de bouwvak zijn de vloerpalen aangebracht. De staalconstructie, prefab vloeren en gevels waren medio november gereed en de vloeren van de winkel en expeditie, volledig voorzien van vloerverwarming, zijn begin december gerealiseerd. De afbouwperiode incl. installaties, het asfalt en klinkerverhardingen zijn in de laatste maanden jan. t/m maart uitgevoerd. Hiermee is de doelstelling voor de oplevering behaald.

Meer berichten