18 september 2023

Pleijsier Bouw zet zich in voor de toekomst van jonge ondernemers in Burkina Faso!

Pleijsier Bouw zet zich in voor de toekomst van jonge ondernemers in Burkina Faso!

Op zaterdag 23 september is het zo ver: Pleijsier Bouw zet zich opnieuw in voor Sport for Others! In het uitdagende en heuvelachtige Zuid-Limburg zal een groep van ons team een geheel nieuwe route fietsend, wandelend of hardlopend afleggen. Het doel hiervan is om jonge ondernemers in Burkina Faso een toekomst te geven. Steunt u onze toppers met een bijdrage?

Waar doen we het voor?

Een groot deel van de extreem jonge bevolking in Tsjaad, Colombia, Sri Lanka, Benin en Burkina Faso is ambitieus en bouwt aan hun toekomst. In een context van geweld, armoede en uitsluiting, proberen ze hun droom waar te maken. Ondanks de grote uitdagingen en de risico’s wil Woord en Daad in deze kwetsbare provincies jongeren, hun gezinnen en daarmee de hele gemeenschap perspectief bieden. Samen met lokale partnerorganisaties zet Woord en Daad zich in om deze jongeren te begeleiden op weg naar hun ondernemerschap. Hoe ze dat doen? Door onder andere:

  • Via een netwerk van lokale trainers trainingen aan te bieden. Hiermee vergroten jongeren hun vakkennis, ondernemerschap etc.;
  • Jongeren die onvoldoende kunnen lezen en schrijven een alfabetiseringscursus aanbieden;
  • Starten ondernemers te coachen door ervaren ondernemers;
  • In alle trainingen aandacht te geven aan life skills. Deze training gaat onder andere over sociale vaardigheden en Bijbelse normen en waarden.

Help ons helpen!

Omdat de ondernemersgeest in de aanpak zit, vraagt Woord & Daad iedere jongere om een financiële bijdrage voor de begeleiding en trainingen. Daarmee laten we zien dat we hen willen ondersteunen in het realiseren van hun ambitie, maar dat het initiatief bij hen ligt. Tegelijk zijn de financiële middelen van deze jongeren ontoereikend om de ondersteuning volledig te betalen. Met deelname aan Sport for Others wil Pleijsier Bouw geld inzamelen voor de opstart van deze ondernemingen en de doorontwikkeling van start-ups. Een fantastisch doel waar we ook úw hulp bij willen vragen. Op zaterdag 23 september zal ons team wandelend, hardlopend óf fietsend de sportieve uitdaging aangaan. Samen helpen we deze jonge ondernemers met de opstart van hun bedrijf!

Goed om te weten: een jongere met een eigen bedrijf zorgt gemiddeld voor vier werkplekken. En een werknemer draagt zorg voor een familie met gemiddeld 8 personen!

Sponsort u mee? U kunt uw bijdrage eenvoudig overmaken via deze link: Sponsor particulier Sport for Others. for Others. Namens Pleijsier Bouw en onze sportieve deelnemers alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.sportforothers.com.

Meer berichten