Eerste opdracht in 1903

Op 3 maart 1903 wint Jan Mol uit Genemuiden als laagste inschrijver de aanbesteding van het havenvernieuwingsproject in Elburg. Dat moment vormt het begin van een nieuwe onderneming. Aannemersbedrijf Jan Mol is in deze periode vooral gericht op de civieltechnisch bouw, met zo nu en dan een klus in de burger- en utiliteitsbouw tussendoor. De onderneming heeft een groot werkgebied, dat zich uitstrekt van de Zuiderzeekust (later de Zuiderzeepolders) tot Noordwest Overijssel en Twente.

1920ca_JanMol-brug 1973b_StorkVentilatorenZwolle

De naam Pleijsier doet zijn intrede in het bedrijf

In 1939 trekt oprichter Jan Mol sr. zich terug als eigenaar. Het bedrijf wordt vanaf dat moment voortgezet onder de naam J. en T. Mol door zoon Jan en neef Teunis Mol. Net na de tweede wereldoorlog komt de naam Pleijsier in beeld. Het is Willem Pleijsier, en later ook zijn vader Jochem Pleijsier, die zijn intrede doet als timmerman in het bedrijf. Dat leidt in 1958 uiteindelijk tot een overname, waarbij Willem Pleijsier en Teunis Mol onder de naam “Mol en Pleijsier” verdergaan. Op dat moment bestaat hun klantenkring vooral uit bekende relaties, waaronder diverse waterschappen.

Van vader op zoon

In 1963 komt Willems zoon Henk Pleijsier in dienst van het bedrijf. Hij neemt in 1973 de leiding over. Vanaf dat moment richt het bedrijf zich steeds meer op utiliteitsbouw en ontstaan er veel nieuwe relaties. Langzaamaan verandert de focus van het bedrijf. Dit wordt het duidelijkst zichtbaar in de jaren ’80 en beginjaren ’90, waarin de civieltechnische werkzaamheden steeds meer plaatsmaken voor utiliteitsbouw. Burgerlijke bouw blijft net als in het de beginjaren in mindere mate bestaan.

Overnames en nieuwe ontwikkelingen

In het jaar 1990 besluit Henk Pleijsier aannemersbedrijf J.H. Nieboer uit Nijkerk over te nemen. Dit bedrijf krijgt de naam Nieboer en Co. en heeft dezelfde signatuur als Mol en Pleijsier. Vijf jaar na deze overname wordt het tijd voor nieuw Pleijsier-bloed in het bedrijf en treedt zoon Winno Pleijsier toe tot de directie. In diezelfde periode besluit de directie om een gezamenlijke naam voor de bouwbedrijven te voeren. Dat resulteert in de huidige naam “Pleijsier Bouw”. En daar blijft het niet bij, want in het jaar 2000 besluit de directie om ook bouwbedrijf Gerards-Timmer uit Harderwijk over te nemen. Een bedrijfsonderdeel dat vier jaar later zal worden geïntegreerd in Pleijsier Bouw Nijkerk.

Het is uiteindelijk 2007 als ook Henks andere zoon, Robert Pleijsier toetreedt tot de directie. In datzelfde jaar gaan Pleijsier Bouw en Palet Bouw samenwerken onder de naam “Pleijsier Kleinbouw”, tegenwoordig Pleijsier Bouw en Onderhoud. In dit bedrijf worden alle kleinbouw- en grotere serviceactiviteiten ondergebracht, evenals de personeelsleden die hierin actief zijn.

1975ca_VeevoederfabriekNijkerk 1987_KeersluisDeSasGenemuiden

Pleijsier anno nu

De huidige Pleijsier Bouwgroep richt zich op utiliteitsbouwwerken in vrijwel geheel Nederland. De leiding van het bedrijf bestaat uit Robert Pleijsier, Winno Pleijsier en Kees van der Linde. De planvoorbereiding (accountmanager, planvoorbereiders en calculatie) en projectteams (projectcoördinatoren, werkvoorbereiders en uitvoerders) zijn zelfsturend georganiseerd. De huidige Pleijsier Bouwgroep onderscheidt zich van haar concurrentie door professionaliteit, persoonlijke betrokkenheid en oog voor duurzaamheid en innovatie. Deze kernwaarden worden eveneens bevestigd door de diverse certificaten die Pleijsier Bouw in haar bezit heeft. Zo beschikt Pleijsierbouw o.a. over het recent verlengde NEN-EN-ISO-9001 en VCA** certificaat, en  het ISO-14001 certificaat. (2014).