Amsterdam Max & Moore

Ontdek meer

Bekijk al onze projecten

Ontdek meer

Bekijk al onze projecten

Het bedrijventerrein in Amsterdam Noord ontwikkelt zich stapsgewijs naar een woon-werkomgeving waarin ondernemen centraal staat

Oppervlakte

10.000 m²

Certificaten

BREEAM Excellent

Bouwperiode

Soort project

Aantal kamers

Projectomschrijving

  • 2 Werkgebouwen
  • 7.200 m² kantoorruimte
  • Max: 6.800 m²
  • Moore: 2.700 m²
  • Horeca 500 m²
  • BREEAM Excellent
  • Oplevering medio 2021

Project updates

Februari 2022

Het gebouw is nu volledig wind en waterdicht en kan er gestart worden met de fijne afbouw. Het gebouw wordt nu voorzien van schilderwerk en binnenbeglazing. De binnendeuren zijn ook geplaatst. De installatie wordt afgemonteerd en ingeregeld.   De terreinverharding en de beplanting op de dakterrassen en patio’s is aangebracht.Het gebouw wordt nu gereed gemaakt voor oplevering.

 

December 2021

Inmiddels is de definitieve lift in werking en zijn alle bouwliften en steigers gedemonteerd. De afbouw kan beginnen. De dekvloeren worden aangebracht en de alle betonwerk wordt gerepareerd en gepoetst. De systeemwanden en de houten binnen kozijnen worden geplaatst.Ook is gestart met de afbouw van de installaties, denk aan plaatsen van de ventilatieunits en de verlichtingsarmaturen.

Oktober 2021

De witte prefab betonelementen gevel gebouw Moore zijn inmiddels gemonteerd. Behoudens de vliesgevels begane grond Max zijn alle aluminium kozijnen geplaatst en is de achter constructie van de zonnepanelen Max ook gereed.

De zonneschermen zijn worden gemonteerd en eind van de maand worden de eerste zonnepanelen aan de gevel gehangen. De liftinstallatie is nagenoeg gereed, daardoor kan de bouwlift aan de buitenzijde van het gebouw binnenkort ook gedemonteerd worden. Er is gestart met de dakbedekking voor de terrassen en de patio’s.

Augustus 2021

Alle houtskeletbouw gevelelementen zijn inmiddels geplaatst en gebouw Moore is inmiddels voorzien van alle aluminium kozijnen. De gevel sluiting gebouw Max is ook in volle gang, hier is ook gestart met plaatsen van de aluminium kozijnen en de ophangconstructie van de zonnepanelen. De prefab betonelementen als zijnde gevelbekleding Moore wordt eind september afgerond. Dakbedekking wordt aangebracht op de hoofddaken. Binnen worden de gevelelementen luchtdicht afgewerkt en is aangevangen met het monteren van de liftinstallatie.

 

Juni 2021

In Amsterdam Noord wordt nog steeds hard gewerkt aan project Max & Moore: twee ultramoderne kantoorpanden met een totaaloppervlakte van 9.800 m². Het wind- en waterdicht maken van het complete Moore-gebouw is inmiddels in volle gang . Hoog tijd voor een bouwupdate van onze collega Mark Moerdijk!

Opvallende verschijning

In opdracht van ontwikkelaar BEING is het bouwteam in juli begonnen met de bouw van dit bijzondere project. Mark vertelt: “Het project bestaat uit twee kantoorpanden die worden verbonden door een loopbrug. Max vormt met zeven verdiepingen het hoge deel, het tweede pand ‘Moore’ bestaat uit laagbouw. Dit lagere pand wordt omringd door een spierwitte losstaande betonconstructie met schuine vlakken, waar straks witte zonnepanelen op komen. Het andere pand is juist donker van kleur; dat levert een mooi contrast op waardoor het geheel straks echt in het oog gaat springen.”

Voormalig industriegebied

De kantoren worden gebouwd in Buiksloterham; een voormalig industriegebied dat helemaal opnieuw wordt ingericht. Een bijzondere locatie met genoeg uitdaging. Mark: “Bij het slopen van de oude en het aanbrengen van de nieuwe fundering stuitten we regelmatig op bestaande fragmenten. Daar komt bij dat we bouwen op de welbekende ‘postzegel’, dus ook qua transport en beschikbare ruimte heeft dit gebied zijn uitdagingen. Dat vraagt om een specifieke aanpak.” Lachend voegt hij toe: “Maar dat zijn we inmiddels wel gewend!”

Veel eigen input

Op zo’n locatie is het extra belangrijk dat alle partijen betrokken zijn en iedereen goed op elkaar is afgestemd. Mark vertelt: “Dan zit je regelmatig met de opdrachtgever en architect om tafel voor overleg. Vanaf dag één hebben we als bouwers veel eigen input mogen leveren. Zo hebben we veel complexe details zelf uitgewerkt. Als je op die manier tot een mooi resultaat komt dan ben je daar echt trots op!”

Bouw in volle gang

De werkzaamheden aan het ultramoderne kantorencomplex zijn in volle gang. Mark: “De gevels van Moore zijn inmiddels voorzien van gevelkozijnen, de laatste HSB-gevelelementen zijn gemonteerd en worden afgewerkt. Daarnaast worden er diverse HSB rekwerken geplaatst. Aan de gevels van Max wordt ook hard gewerkt, alle HSB elementen zijn geplaatst en zijn we gestart met de montage van de gevelkozijnen. Ook de afbouw vordert gestaag; behoudens de begane grond zijn alle verdiepingen voorzien van dekvloeren.

Ons team blijven volgen in Amsterdam Noord? Check de Timeviewer van dit project via https://maxandmoore.timeboxview.com/.

April 2021

De noordgevel én 4e verdieping van Moore zijn inmiddels voorzien van gevelkozijnen, de laatste HSB-gevelelementen zijn gemonteerd en worden afgewerkt. Daarnaast worden er diverse HSB rekwerken geplaatst. Ook het leggen van de dekvloeren vordert gestaag; verdieping één t/m vier in Moore zijn gelegd en het team is begonnen aan de dekvloeren in Max.

Kantoor van de toekomst
Ook aan de duurzame uitrusting van het ‘kantoor van de toekomst’ wordt volop gewerkt. Zo heeft het team op het dak van de fietsenstalling de luchtbehandelingskasten voor de centrale ventilatie geplaatst. Deze installatie gaat straks zorgen voor de aanvoer van frisse buitenlucht en de afvoer van vervuilde binnenlucht.

Februari 2021

De laatste verdiepingsvloeren worden afgerond en de gevels worden dichtgezet met houtskeletbouwelementen.

December 2020

Leggen van den kanaalplaatvloeren de 2e verdieping tot en met 3e verdieping
Plaatsen prefab kolommen en betonwanden 2e verdieping
Aanbrengen staalconstructie 3e verdieping
Storten druklagen begane grond

November 2020

Leggen van den kanaalplaatvloeren de begane grond tot en met 1e verdieping
Plaatsen prefab kolommen begane grond en 1e verdieping
Uitvoeren van de betonnen kernwanden 1e verdieping
Aanbrengen staalconstructie 1e en 2e verdieping

Oktober 2020

Uitvoeren betonwerk liftputten
Voorbereidingen tbv leggen kanaalplaatvloeren begane grond
Uitvoeren van de betonnen kernwanden begane grond

September 2020

Ontgraven contouren van het gebouw
Het koppensnellen van de funderingspalen
Uitvoeren betonwerk fundering

Augustus 2020

Feestelijk moment start bouw
Aanbrengen funderingspalen

Juli 2020

Bouwrijp maken van de kavel en voorbereidend grondwerk voor uitvoering funderingswerkzaamheden
Plaatsen ketenpark en aanleg nutsvoorzieningen voor de bouw