4 december 2018

Transformatie van kantorencomplex zet de toon voor de transformatie van een hele stadswijk

Wie durft te beweren dat snel en goed niet samengaan, komt bij het project Maanplein in De Binckhorst op de grens van de gemeenten Den Haag en Voorburg wel heel prettig bedrogen uit. Want het was nog maar november 2017 toen het startsein werd gegeven voor de transformatie van het voormalige KPN-kantorencomplex tot 266 huurwoningen in de vrije sector in combinatie met horeca en retail. En nu, amper een jaar verder is de klus geklaard.Om de volle omvang van het project te duiden even wat cijfers. Het gaat in totaal om maar liefst 80.000 vierkante meter vloeroppervlak verdeeld over twaalf gebouwen. De eerste fase bestaat uit de transformatie van zes leegstaande kantoren naar 266 vrije sector huurwoningen en enkele commerciële ruimten.Wie de klus geklaard hebben: Pleijsier Bouw, samen met de projectontwikkelaars Borghese Real Estate en COD. Voor de tweede fase zijn de plannen weliswaar nog in ontwikkeling, maar ook die komen er zeker aan!
Gekkenwerk, maar pracht project
Namens Pleijsier Bouw was projectcoördinator Remco Muller er bij betrokken: “Een pracht project. Alleen al door de omvang natuurlijk: één van de grotere transformatieprojecten van ons land. Maar zeker ook door het tijdsbestek, zeg maar gerust het korte tijdsbestek waarin het moest gebeuren. Ik zeg het eerlijk, dat was af en toe best gekkenwerk. Bestaande gebouwen helemaal leeghalen, daarbij de hoofddraagconstructie zo veel als maar kon intact houden, de lege ruimtes weer opnieuw en conform huidige standaarden opbouwen en indelen, een extra bouwlaag aanbrengen en – dat is best een bouwtechnisch hoogstandje – balkons aan de gevels hangen… Ja, echt een klus waar je als projectcoördinator je handen aan vol hebt. Dat het zo goed gelopen is, is zeker te danken aan de korte lijnen, zowel intern als extern, met en tussen alle betrokkenen.”
Korte lijnen essentieel
Henk Zweepe, namens Borghese Real Estate als projectmanager verantwoordelijk voor het Maanplein-project: “Die korte lijnen zijn bij een project van deze omvang essentieel. Want ze maken het makkelijk om alle betrokken partijen up to date op de hoogte te houden van ontwikkelingen. En om, als daar ook maar even aanleiding voor is, snel te kunnen schakelen.”
Het oppakken en realiseren van het Maanplein-project illustreert ook dat transformatie, het ombouwen en omvormen van kantoren, in de lift zit. Henk Zweepe: “Die ontwikkeling zien wij zeker. Want nu de crisis en daarmee de stilstand in de markt voorbij is, komt alles in beweging. Bovendien is er, mede gevoed door de woningnood, steeds meer vraag naar woningen en dus woningbouw. Transformatie is dan een prima optie.”
Smaakt naar meer
Aardige bijkomstigheid van het project Maanplein: het smaakt naar meer. In die zin dat andere partijen in het gebied nu ook warmer beginnen te lopen voor transformatie. Want het project Maanplein laat zien dat het kan. Snel zelfs. En het laat ook heel goed zien waar het naartoe gaat met De Binckhorst: van een doorsnee niet al te best aangeschreven industriegebied naar een aantrekkelijk woon-werkgebied als stadsentree voor Den Haag. Over een transformatie gesproken!

Meer berichten