1 mei 2017

“De Werf: grootstedelijk wonen op NDSM-terrein integraal uitgevoerd”

bouw-amsterdam-nautique

Een mooi artikel in de Stedenbouw afgelopen Maart, over het project Amsterdam Nautique. Waarvan de uitvoering van het gehele project in handen is van Pleijsier Bouw.

“Waar een hoofdaannemer vaak de eindregie voert over planning en logistiek, is Pleijsier Bouw in dit project van begin tot eind betrokken. “Wij trekken als aannemer veel projectverantwoordelijkheid naar ons toe, vergelijkbaar met een samenwerking als Engineer & Build”, zegt Van der Sloot. “Wij volgen hierin het vergunningentraject, wat betekent dat je de gebouwen in het begin van het bouwproces al in uitvoering hebt, terwijl de gunning van de latere bouwfases nog moet plaatsvinden. Voordeel is dat wij in alle projectstadia aan tafel zitten; wij werken als bouwkundig aannemer in feite als bouwteam samen met de architect, de constructeur en andere adviseurs en onderhouden goede relaties met toetsende instanties als de gemeente Amsterdam.”
Lees het gehele artikel (pdf).
Meer informatie over het project: https://pleijsier.lijnrechtbv.nl/project/amsterdam-nautique-living/

Meer berichten