Amsterdam Spot

Ontdek meer

Bekijk al onze projecten

Ontdek meer

Bekijk al onze projecten

In het Zuid-Oost gebied van Amsterdam worden verschillende hoge woontorens met verre uitzichten over stad en land gerealiseerd.

Oppervlakte

100.000 m²

Certificaten

Bouwperiode

Soort project

Aantal kamers

Projectomschrijving

 • 5 woontorens
 • 700 woningen
 • 14.000 m² kantoorruimte
 • Tweelaagse parkeerkelder van 17.000 m²
 • 400 parkeerplaatsen
 • Begane grond wordt ingevuld met horeca, commerciële ruimte en kantoor
 • Architecten: Kaan architecten, Klunder, Door en Moederschein Moonen
 • Project updates

  Augustus 2023

  In de laatste weken voor de bouwvak is er nog veel werk verzet en zijn de eerste grote rode kolommen van SPOT CF gemonteerd en bij X is het gelukt als kers op de taart om het eerste deel van de -1 vloer te storten zodat we na de bouwvak kunnen storten met de wanden op de -1 laag en vervolgens de begane grondvloer.

  In de bouwvak hebben er installateurs doorgewerkt voor de installaties in de kelder.

  Juli 2023

  In juni is er bij de kelder van X een mijlpaal behaald met de stort van de -2 vloer. Ook zijn nagenoeg alle buitenwanden van de kelder aangesloten op kavel Y.

  In de laatste week van juni is het volledige stempelframe van Spot X gedemonteerd, ook zijn de damwanden van kelder Y verwijderd.

  SPOT Y krijgt vorm, bij toren C1 is de vloer van de mezzanine laag gestort en zijn de wanden op de mezzaninevloer gerealiseerd. Bij toren CF is een deel van de prefab constructie al t/m de 1e verdieping opgetrokken en is de mezzanine laag deels gestort t.b.v. het opstarten van de wandencyclus op de mezzaninevloer.

  Als dank voor al het harde werken zijn de medewerkers getrakteerd op een patatje en een snack van de frietkar.

  Juni 2023

  Bij kavel Y is in mei de laatste betonvloer gestort en de hellingbanen van de parkeergarage. Binnenkort worden de damwanden rondom de kelder verwijderd. Het tussenscherm tussen de kavels X en Y is er inmiddels uit: de projecten zijn nu één geworden. Bij de kelder van kavel X worden nu wanden van het eerste deel op de -2 vloer gestort en worden de voorbereidingen getroffen om het 2e deel van de vloer tegen Y aan te storten.
   
  Bij toren C1 zijn we gestart met de bovenbouw en zijn we nu bezig met de mezzaninevloer, met het vlechtwerk en de vloerinstallaties.
  Bij toren CF zijn de eerste wanden op de begane grond gestort en is er diverse prefab van de begane grond, wanden en kolommen gesteld.

  Mei 2023

  Op kavel Y zijn we boven de grond en zijn de eerste kolommen en wanden gestort. De komende tijd gaan we hier mee verder en zullen de eerste verdiepingsvloeren volgen. Na de stort van het laatste deel van de beganegrondvloer is de kelder gereed en kunnen de damwanden rondom de kelder eruit. Deze zullen de komende tijd verwijderd worden.

  Bij kavel X is het eerste deel van de -2 vloer gestort. Op deze vloer wordt volop gewerkt aan de wanden en kolommen. Ook is het laatste deel van de bouwkuip droog gemaakt en worden de laatste betonpoeren van de fundering gestort. Als dat gereed is kan ook het 2e deel van de -2 vloer gestort worden.

  Maart 2023

  Bouwupdate SPOT Amsterdam: van ondergronds naar bovengronds

  Er wordt nog steeds hard gewerkt in Amsterdam-Zuidoost! Op de kavel van SPOT Y is veel werk verzet in de kelder; na het storten van de -1 vloer zijn we begonnen met de bouw van de hellingbaan, de kelderwanden en de kolommen. Ondertussen brengen we in de betonconstructies ook alvast de benodigde installaties aan. Als dit klaar is beginnen we met de bekisting en de betonwerkzaamheden van de vloer op de begane grond.

  Maar ook op SPOT X hebben we niet stilgezeten! De bouwkuip is inmiddels bíjna helemaal uitgegraven en voor het eerste deel van de -2 keldervloer ligt de werkvloer al klaar. Binnenkort starten we met het storten van deze vloer. Ondertussen gaan we door met het droogmaken van het laatste deel van de bouwkuip, zodat we straks verder kunnen met de betonpoeren.

  Ter info: vanaf 17 april wordt de Hogehilweg ter hoogte van de bouwplaats afgesloten voor alle verkeer. De gebouwen verderop aan de Hogehilweg zijn bereikbaar via de toegangsweg vanaf de Karspeldreef.

  Februari 2023

  Bij SPOT kavel Y loopt het betonwerk mooi door. In januari zijn we verdergegaan met het storten van de kelderwanden en is de koppeling met de damwanden naar X ook gestort. De vloerondersteuning van de -1 laag is inmiddels voor 80% gereed en wordt nu onder de toren van CF nog geplaatst net als de stort van de laatste wanden. Nu loopt de vloerwapening en de installaties bij het eerste deel van de -1 laag van SPOT Y en staat de stort voor dinsdag week 8-2023 gepland.

  Bij SPOT kavel X staat de torenkraan van A1 nu ook overeind en deze helpt met de funderingswerkzaamheden. Eind 2023 is de grote poer van de toren A1 nog gestort. Begin dit jaar hebben we veel kleinere poeren kunnen maken bij kavel X en zijn er nu bezig met de voorbereidingen richting de stort van deel 1 van de -2 vloer. Momenteel vindt het verdere graafwerk plaats om de poeren in het laatste deel te kunnen maken.

  December 2022

  In November zijn de 2 kranen voor SPOT Y geplaatst en zijn de werkzaamheden en aan de poeren van kelder SPOT Y afgerond. Momenteel wordt het 2e de vloer van de kelder van SPOT Y gevlochten en vrijdag week 49-2022 gestort, terwijl op het reeds gestorte 1e deel al gestart is met de kelderwanden. Bij SPOT X is het eerste deel ontgraven en is inmiddels de kraanpoer gestort. Week 50-2022 zal de torenkraan van A1 nog worden opgebouwd. Voor de kerst is een groot deel van de wanden van SPOT Y op de -2 laag gereed en zijn de eerste poeren van kelder SPOT X gestort. Week 1-2023 wordt het stempelraam van kelder SPOT Y verwijderd.

  September 2022

  Voor de tweede fase van het project wordt de laatste hand gelegd aan de afdichting van de bouwkuip. Het eerste deel is al voor een groot deel ontgraven. Er vinden meer transportbewegingen plaats als gevolg van het afvoeren van grond. Op een niveau van ongeveer 10 meter onder maaiveld zijn werkvloeren gestort en wordt de funderingswapening aangebracht.

  De betonpoer waar de torenkraan op komt te staan wordt als eerste gestort. Nadat deze is uitgehard kan de eerste torenkraan geplaatst worden. De komende tijd gaan de graafwerkzaamheden volop door evenals het funderingswerk.In de omgeving zal dit met name gemerkt worden doordat er regelmatig zand of betonauto’s van en naar de bouwplaats gaan.

  Mei 2022

  Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de tweede fase gestart. De damwanden voor het tweede deel van de kelder zijn aangebracht. Ook zijn er nog ruim 500 palen aangebracht voor de tweede fase. Het aanbrengen van de damwanden en de heipalen is op dezelfde wijze uitgevoerd als de eerste fase. De komende tijd worden er diverse grondwerken uitgevoerd en wordt er gewerkt aan het waterdicht maken van de bouwkuip. Als de bouwkuip is afgedicht worden er stalen buizen aangebracht die zorgen voor een goede grondkering. Aan de zijde van de Hondsrugweg zij het voet – en fietspad omgelegd en is er een inrit voor het bouwverkeer gerealiseerd. In de komende periode wordt er geen noemenswaardige overlast verwacht.

   

  Juni 2021

  De damwanden van de eerste fase zijn aangebracht. Op 2 juni was het een feestelijk moment en is “de eerste paal geslagen”

  De betonnen palen worden geluid -en trillingsarm aangebracht. De heistelling boort eerst een gat van ongeveer 23 meter diep met een stalen buis. Vervolgens wordt de betonnen paal in dit gat geplaatst en wordt de ruimte om de paal gevuld met beton. Op dit moment wordt er met twee heistellingen en twee hulpkranen hard gewerkt om +/- 600 heipalen aan te brengen.

  Het heiwerk is naar verwachting eind juli afgerond. Daarna zal er gestart worden met diverse grondwerkzaamheden en het maken van een waterdichte laag in de bouwkuip.

  In de komende periode wordt nagenoeg geen overlast verwacht.

  April 2021

  Het sloopwerk van de bestaande kantoorgebouwen is voorspoedig is verlopen. Het terrein is netjes uitgevlakt en inmiddels zijn we gestart met het aanbrengen van de damwanden. Deze zullen in de grond getrild worden. Deze bouwmethode zal geluid en trillingen opleveren. Via metingen wordt gecontroleerd of deze binnen de gestelde eisen blijven. De damwandenwerkzaamheden zullen ongeveer 4 weken in beslag nemen. Aansluitend wordt er gestart met het aanbrengen van de heipalen. De methode voor het aanbrengen van de heipalen is trillingvrij en geluidsarm. Het heiwerk zal rond de zomervakantie worden afgerond.

  Om de veiligheid van de voetgangers te waarborgen wordt tijdens het aanbrengen van de damwanden en de heipalen langs de Hogehilweg een verkeersregelaar ingezet. Op het moment dat een damwandplank/heipaal in de stelling gehesen wordt zal de verkeersregelaar het voetpad voor een kort moment afzetten. Zodra deze in de stelling gezekerd is kunnen de voetgangers weer doorlopen.

  Vanaf het aanbrengen van de damwanden zetten we ook het voetpad aan de zijde van het project langs de Molenwetering af. Voetgangers leiden we om via de andere zijde van de Molenwetering. De omleidingen duiden we aan door middel van gele borden. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat incidenteel een kortdurende afzetting noodzakelijk is. In dat geval zijn er verkeersregelaars aanwezig om voetgangers te begeleiden.

  Januari 2021

  Aan beide kanten van de Hogehilweg in de hoek bij de Hondsrugweg, komt een nieuwe stadsbuurt, SPOT Amsterdam. Een gebied met hoge woontorens, kleinere appartementsgebouwen, intieme pleinen en groene straten, die onderdeel is van de nieuwe levendige stadswijk Amstel III. In SPOT komen 1.100 huur en koopwoningen in verschillende groottes: studio’s, stadsappartementen, lofts, gezinsappartementen en penthouses. De woningen voldoen aan de modernste eisen op het gebied van energie en duurzaamheid. Het project wordt ontwikkeld door COD en DUQER.

  Eind januari starten we met het inrichten van het bouwterrein met bouwhekken en bouwketen. Direct daarna start het slopen van de bestaande gebouwen aan de Hogehilweg 13 en 15. Het sloopwerk duurt ongeveer 10 tot 12 weken. Na de sloop starten we met het aanleggen van de bouwkuip. Hiervoor brengen we damwanden aan die getrild worden in de grond. Deze bouwmethode zal geluid en trillingen opleveren. Deze werkzaamheden starten rond 17 mei en zijn naar verwachting medio juli klaar. In dezelfde periode brengen we ook funderingspalen aan. Deze bouwmethode is trillingvrij en geluidsarm. Deze werkzaamheden starten rond 22 juni en duren tot medio september.

  Tijdens de sloopwerkzaamheden sluiten we het voetpad aan de Hogehilweg langs de te slopen gebouwen tijdelijk af voor de veiligheid van de voetgangers. Zij worden omgeleid. Vanaf het aanbrengen van de damwanden zetten we het voetpad aan de zijde van het project langs de Molenwetering af. Voetgangers leiden we om via de andere zijde van de Molenwetering. De omleidingen duiden we aan door middel van gele borden. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat incidenteel een kortdurende afzetting noodzakelijk is. In dat geval zijn er verkeersregelaars aanwezig om voetgangers te begeleiden.