Amsterdam Spot

Ontdek meer

Bekijk al onze projecten

Ontdek meer

Bekijk al onze projecten

In het Zuid-Oost gebied van Amsterdam worden verschillende hoge woontorens met verre uitzichten over stad en land gerealiseerd.

Oppervlakte

100.000 m²

Certificaten

Bouwperiode

Soort project

Aantal kamers

Projectomschrijving

 • 5 woontorens
 • 700 woningen
 • 14.000 m² kantoorruimte
 • Tweelaagse parkeerkelder van 17.000 m²
 • 400 parkeerplaatsen
 • Begane grond wordt ingevuld met horeca, commerciële ruimte en kantoor
 • Architecten: Kaan architecten, Klunder, Door en Moederschein Moonen
 • Project updates

  Mei 2021

  In de kelder wordt nu geparkeerd door het bouwplaats personeel in het deel van kelder Y. Vanaf eind mei kan er ook in het deel van X worden geparkeerd.

  Bij de onderbouw van kavel X worden nu de betonwanden en kolommen van toren A1 op de 2e verdieping gestort. Bij A2 zijn we volop aan het tunnelen en zijn we bij de smallere toren aangekomen.

  De eerste balkons bij A2 worden ook gemonteerd. De tunnels van A2 liggen op het schema waarmee we begonnen zijn, inmiddels zijn we met de eerste stort bezig van de 6e verdiepingsvloer, dit is de 5e tunnel verdieping.

  Bij A2 loopt ook de steiger en gevelsluiting mee met het casco, net als bij C1 en CF. Voor toren B2, welke zal starten medio oktober 2024, loopt de productie bij Hibex volop.

  Bij kavel Y is de tunnel van toren C1 bij de 3e stort van de 13e verdiepingsvloer, dit is de 12e tunnel verdieping, daaronder is het casco met balkons en gevelsluiting gereed.

  De tunnel van toren CF bij de 4e stort van de 12e verdiepingsvloer, dit is de 11e tunnel verdieping, daaronder is het casco met balkons en gevelsluiting gereed.

  Bij C1 is de afbouw gevorderd t/m de 7e verdieping (MS wanden blikken), Gibo bouwen is t/m de 3e verdieping gereed en bij CF loopt de afbouw van de kantoren ook op stoom en is op de 1e verdieping de dekvloer aangebracht.

  De steenstrip gevels van C1 wordt nu afgerond (voegen) en bij CF is gestart met het aanbrengen van de steenstrips.

  April 2024

  De kelder wordt momenteel gereed gemaakt voor het tijdelijk parkeren van bouwplaats personeel. Vanaf half april zal het voor bouwplaats personeel mogelijk zijn om te parkeren in de kelder.

  In de kelder liggen 2 waterzakken van 120m3/st t.b.v. de sprinkler installatie die operationeel moet zijn voor het parkeren.

  Bij de onderbouw van kavel X zijn de betonwanden en kolommen van toren A1 op de 1e verdieping gestort, de ondersteuning wordt nu gereed gemaakt voor de 1e verdiepingsvloer, bij A2 zijn we volop aan het tunnelen

  De tunnels van A2 liggen op het schema waarmee we begonnen zijn, inmiddels (stand 9-4-2024) zijn we met de laatste stort bezig van de 3e verdiepingsvloer, dit is de 2e tunnel verdieping.

   

  Bij kavel Y is de tunnel bij toren C1 nu op de 10e verdieping dit is t/m de vloer van de 11e verdieping, daaronder is het casco met balkons en gevelsluiting gereed.

  De tunnel van toren CF bevindt zich nu ook op de 10e verdieping, t/m de vloer van de 11e verdieping, daaronder is het casco met balkons en gevelsluiting gereed.

  Bij C1 is de afbouw gestart (MS wanden blikken) en bij CF is de afbouw van de kantoren gestart en dit loopt volop.

  De gevels van C1 en CF krijgen vorm i.v.m. het aanbrengen van de steenstrips.

  Maart 2024

  In februari hebben we de productie behoorlijk opgeschroefd bij SPOT, in vergelijking met januari was het weer vele malen beter.

  In de kelder van X zijn de installateurs nog druk bezig met de montage van leidingwerk voor E-installatie, Sprinkler en de WKO en wordt het betonwerk oplever gereed gemaakt.

  Bij de onderbouw van kavel X zijn de betonwanden en kolommen van A1 op de mezzanine gestort, de ondersteuning wordt nu gereed gemaakt voor de 1e verdiepingsvloer, bij A2 is de vloer van de 1e verdieping gestort en zijn de tunnels aangevoerd.

  De eerste tunnelstort van A2 staat op week 11-2024. Bij B1 is het prefab op de mezzanine gemonteerd en wordt het staal en prefab t/m de 1e gemonteerd.

  Bij kavel Y is de tunnel bij toren C1 nu op de 8e verdieping dit is t/m de vloer van de 9e verdieping, daaronder is het casco met balkons en gevelsluiting gereed.

  De tunnel van toren CF bevindt zich nu ook op de 8e verdieping, t/m de vloer van de 9e verdieping, daaronder is het casco met balkons en gevelsluiting gereed.

  Bij CF is de prefab montage van de onderbouw incl. druklagen ook gereed t/m de 7e verdieping en wordt nu voorzien van de laatste HSB-elementen.

  Februari

  Januari was een slechte maand voor de productie vanwege het vele onwerkbare weer, vorst, sneeuw en wind gooiden veel roet in het eten van de voortgang.

  In de kelder van X zijn de installateurs gevorderd met de montage van leidingwerk voor E-installatie, Sprinkler en de WKO.

  Bij de onderbouw van kavel X zijn de betonwanden en kolommen A1 op de begane grond gestort, bij A2 is de vloer gestort en zijn de wanden op de mezzaninevloer gestort.

  De steiger bij A2 is t/m de 1e verdieping direct meegenomen voor de veiligheid met het leggen van de breedplaten. De breedplaten van de mezzanine van A1 zijn gelegd en bij B1 is het prefab en staal t/m de mezzanine gereed.

  De tunnel bij C1 bevindt zich nu op de 6e verdieping, t/m de vloer van de 7e verdieping, daaronder is het casco incl. gevelsluiting gereed.

  Bij CF is de prefab montage gereed t/m de 7e verdieping. De tunnels van CF lopen ook en de eerste tunnellaag is bijna gereed. In tegenstelling tot C1 worden er bij CF 2 volledige tunnels ingezet.

  Januari 2024

  Afgelopen december zijn de damwanden verwijderd bij SPOT X en is alle drainage definitief afgevoerd.

  In de kelder van X is de ondersteuning verwijderd en zijn de installateurs begonnen met de montage van leidingwerk voor E-installatie, Sprinkler en de WKO. Bij de onderbouw van kavel X zijn de betonwanden van A2 en A1 op de begane grond grotendeels gestort en de vloeren in ondersteuning geplaatst bij A2.

  De steiger bij A1 wordt direct meegenomen voor de veiligheid. In de eerste week van het nieuwe jaar is de kraan van A1 geklommen naar haakhoogte 70 m² vanaf de kelder.

  In week 2-2024 is de kraan van A2 opgebouwd op een chassis, nu staan alle 4 torenkranen op zijn plek.

  Bij kavel Y loopt het tunnelproces bij C1 door en worden de gevels gemonteerd met het casco mee. De eerste balkonelementen met het Schock IQLICK systeem zijn gemonteerd.

  De tunnel bij C1 bevindt zich nu op de 5e verdieping, t/m de vloer van de 6e verdieping.

  Bij CF gaat de prefab montage door voor de 6e en 7e verdieping. Ook is gestart met de aanvoer van de kim bekisting voor de tunnels en zijn de eerste kimmen gestort.

  De tunnels van CF worden week 3-2024 aangevoerd en opgebouwd om vanaf week 4-2024 ook de woontoren te gaan tunnelen vanaf de 5e verdieping bij CF.

  December 2023

  Bij SPOT X hebben we de laatste begane grondvloer delen gestort, is de bemaling verwijderd en zijn de eerste wanden op de begane grond gemaakt.

  We maken ons bij X nu op voor het verwijderen van de damwanden. Ondertussen worden de kelders van Y en X oplever gereed gemaakt voor parkeergebruik.

  Bij Kavel Y zijn we bij C1 gestart met tunnelen en is de tunnel van de eerste laag t/m de vloer van de 4e verdieping gereed en zijn we op de 4e verdieping gestart. Bij CF hebben we de 5e verdieping bereikt.

  De breedplaat van de 5e verdieping van de toren is de ondergrond voor de start van de tunnels. Week 47-2023 zijn de kranen van C1 en CF aangepast. Bij C1 en CF lopen de gevels mee met het casco omhoog.

  De gevels zijn voorzien van de definitieve puien en beglazing. Bij de kraan van C1 is er 5m1 van de giek afgehaald en bij de kraan van CF is een Luffer kop op de kraan gemonteerd.

  November 2023

  De laatste weken zijn er niet alleen m³’s beton gestort, maar is er ook hard gewerkt aan de montage van staal, prefab beton, houtskeletbouwgevels en vliesgevels.

  Deze week wordt het laatste deel van de beganegrondvloer (deel X) gestort. Daarmee is het constructieve werk van de kelder gereed. Vervolgens zullen de nog aanwezige damwanden worden verwijderd.

  Bij het gedeelte van SPOT Y is voor gebouw C1 de tunnelbekisting aangevoerd. De eerste tunnels (4e verdieping) zijn geplaatst en worden deze week gestort. Daarna zal dit in gestaag tempo doorgaan.

  Bij gebouw CF zijn weer enkele verdiepingen gemonteerd in prefab beton gecombineerd met staalconstructie. Hier zal ook binnen afzienbare tijd gestart worden met de tunnelbekisting.

  Voor beide gebouwen worden in het al gerealiseerde casco gevels gesloten met houtskeletbouwelementen en vliesgevels. Hierbij gaat ook de steiger mee omhoog.

  Verder zijn de installateurs volop bezig met het aanleggen van de hoofdtracé ’s en leidingwerken die in het beton gestort moeten worden.

  Binnenkort wordt er ook een begin gemaakt met de eerste betonwerkzaamheden voor gebouw A2 op de begane grondvloer van kavel X.

  Oktober 2023

  Bij SPOT Y toren C1 zijn in September de wanden op de 2e verdieping afgerond, nu alleen nog de vloer van de 3e en dan gaan we tunnelen. Bij CF is de prefab constructie op de 1e verdieping opgebouwd en zijn de kanaalplaatvloeren van de 2e verdieping gelegd. De parkeergarage toegang wordt voorzien van het Heraklith plafond en installaties omdat we de kelder gaan benutten voor het parkeren van auto’s voor de bouwplaats medewerkers. Bij de kelder van SPOT X is de laatste monolithische vloer gestort en lopen de voorbereidingen voor de laatste wanden op de -1 vloer. Het eerste deel van de begane grond vloer is gekist/ ondersteund en de onderwapening hiervan wordt aangebracht waarna de installateurs het leidingwerk in de begane grond kunnen monteren voor het bovennet erop gaat.

  Augustus 2023

  In de laatste weken voor de bouwvak is er nog veel werk verzet en zijn de eerste grote rode kolommen van SPOT CF gemonteerd en bij X is het gelukt als kers op de taart om het eerste deel van de -1 vloer te storten zodat we na de bouwvak kunnen storten met de wanden op de -1 laag en vervolgens de begane grondvloer.

  In de bouwvak hebben er installateurs doorgewerkt voor de installaties in de kelder.

  Juli 2023

  In juni is er bij de kelder van X een mijlpaal behaald met de stort van de -2 vloer. Ook zijn nagenoeg alle buitenwanden van de kelder aangesloten op kavel Y.

  In de laatste week van juni is het volledige stempelframe van Spot X gedemonteerd, ook zijn de damwanden van kelder Y verwijderd.

  SPOT Y krijgt vorm, bij toren C1 is de vloer van de mezzanine laag gestort en zijn de wanden op de mezzaninevloer gerealiseerd. Bij toren CF is een deel van de prefab constructie al t/m de 1e verdieping opgetrokken en is de mezzanine laag deels gestort t.b.v. het opstarten van de wandencyclus op de mezzaninevloer.

  Als dank voor al het harde werken zijn de medewerkers getrakteerd op een patatje en een snack van de frietkar.

  Juni 2023

  Bij kavel Y is in mei de laatste betonvloer gestort en de hellingbanen van de parkeergarage. Binnenkort worden de damwanden rondom de kelder verwijderd. Het tussenscherm tussen de kavels X en Y is er inmiddels uit: de projecten zijn nu één geworden. Bij de kelder van kavel X worden nu wanden van het eerste deel op de -2 vloer gestort en worden de voorbereidingen getroffen om het 2e deel van de vloer tegen Y aan te storten.
   
  Bij toren C1 zijn we gestart met de bovenbouw en zijn we nu bezig met de mezzaninevloer, met het vlechtwerk en de vloerinstallaties.
  Bij toren CF zijn de eerste wanden op de begane grond gestort en is er diverse prefab van de begane grond, wanden en kolommen gesteld.

  Mei 2023

  Op kavel Y zijn we boven de grond en zijn de eerste kolommen en wanden gestort. De komende tijd gaan we hier mee verder en zullen de eerste verdiepingsvloeren volgen. Na de stort van het laatste deel van de beganegrondvloer is de kelder gereed en kunnen de damwanden rondom de kelder eruit. Deze zullen de komende tijd verwijderd worden.

  Bij kavel X is het eerste deel van de -2 vloer gestort. Op deze vloer wordt volop gewerkt aan de wanden en kolommen. Ook is het laatste deel van de bouwkuip droog gemaakt en worden de laatste betonpoeren van de fundering gestort. Als dat gereed is kan ook het 2e deel van de -2 vloer gestort worden.

  Maart 2023

  Bouwupdate SPOT Amsterdam: van ondergronds naar bovengronds

  Er wordt nog steeds hard gewerkt in Amsterdam-Zuidoost! Op de kavel van SPOT Y is veel werk verzet in de kelder; na het storten van de -1 vloer zijn we begonnen met de bouw van de hellingbaan, de kelderwanden en de kolommen. Ondertussen brengen we in de betonconstructies ook alvast de benodigde installaties aan. Als dit klaar is beginnen we met de bekisting en de betonwerkzaamheden van de vloer op de begane grond.

  Maar ook op SPOT X hebben we niet stilgezeten! De bouwkuip is inmiddels bíjna helemaal uitgegraven en voor het eerste deel van de -2 keldervloer ligt de werkvloer al klaar. Binnenkort starten we met het storten van deze vloer. Ondertussen gaan we door met het droogmaken van het laatste deel van de bouwkuip, zodat we straks verder kunnen met de betonpoeren.

  Ter info: vanaf 17 april wordt de Hogehilweg ter hoogte van de bouwplaats afgesloten voor alle verkeer. De gebouwen verderop aan de Hogehilweg zijn bereikbaar via de toegangsweg vanaf de Karspeldreef.

  Februari 2023

  Bij SPOT kavel Y loopt het betonwerk mooi door. In januari zijn we verdergegaan met het storten van de kelderwanden en is de koppeling met de damwanden naar X ook gestort. De vloerondersteuning van de -1 laag is inmiddels voor 80% gereed en wordt nu onder de toren van CF nog geplaatst net als de stort van de laatste wanden. Nu loopt de vloerwapening en de installaties bij het eerste deel van de -1 laag van SPOT Y en staat de stort voor dinsdag week 8-2023 gepland.

  Bij SPOT kavel X staat de torenkraan van A1 nu ook overeind en deze helpt met de funderingswerkzaamheden. Eind 2023 is de grote poer van de toren A1 nog gestort. Begin dit jaar hebben we veel kleinere poeren kunnen maken bij kavel X en zijn er nu bezig met de voorbereidingen richting de stort van deel 1 van de -2 vloer. Momenteel vindt het verdere graafwerk plaats om de poeren in het laatste deel te kunnen maken.

  December 2022

  In November zijn de 2 kranen voor SPOT Y geplaatst en zijn de werkzaamheden en aan de poeren van kelder SPOT Y afgerond. Momenteel wordt het 2e de vloer van de kelder van SPOT Y gevlochten en vrijdag week 49-2022 gestort, terwijl op het reeds gestorte 1e deel al gestart is met de kelderwanden. Bij SPOT X is het eerste deel ontgraven en is inmiddels de kraanpoer gestort. Week 50-2022 zal de torenkraan van A1 nog worden opgebouwd. Voor de kerst is een groot deel van de wanden van SPOT Y op de -2 laag gereed en zijn de eerste poeren van kelder SPOT X gestort. Week 1-2023 wordt het stempelraam van kelder SPOT Y verwijderd.

  September 2022

  Voor de tweede fase van het project wordt de laatste hand gelegd aan de afdichting van de bouwkuip. Het eerste deel is al voor een groot deel ontgraven. Er vinden meer transportbewegingen plaats als gevolg van het afvoeren van grond. Op een niveau van ongeveer 10 meter onder maaiveld zijn werkvloeren gestort en wordt de funderingswapening aangebracht.

  De betonpoer waar de torenkraan op komt te staan wordt als eerste gestort. Nadat deze is uitgehard kan de eerste torenkraan geplaatst worden. De komende tijd gaan de graafwerkzaamheden volop door evenals het funderingswerk.In de omgeving zal dit met name gemerkt worden doordat er regelmatig zand of betonauto’s van en naar de bouwplaats gaan.

  Mei 2022

  Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de tweede fase gestart. De damwanden voor het tweede deel van de kelder zijn aangebracht. Ook zijn er nog ruim 500 palen aangebracht voor de tweede fase. Het aanbrengen van de damwanden en de heipalen is op dezelfde wijze uitgevoerd als de eerste fase. De komende tijd worden er diverse grondwerken uitgevoerd en wordt er gewerkt aan het waterdicht maken van de bouwkuip. Als de bouwkuip is afgedicht worden er stalen buizen aangebracht die zorgen voor een goede grondkering. Aan de zijde van de Hondsrugweg zij het voet – en fietspad omgelegd en is er een inrit voor het bouwverkeer gerealiseerd. In de komende periode wordt er geen noemenswaardige overlast verwacht.

   

  Juni 2021

  De damwanden van de eerste fase zijn aangebracht. Op 2 juni was het een feestelijk moment en is “de eerste paal geslagen”

  De betonnen palen worden geluid -en trillingsarm aangebracht. De heistelling boort eerst een gat van ongeveer 23 meter diep met een stalen buis. Vervolgens wordt de betonnen paal in dit gat geplaatst en wordt de ruimte om de paal gevuld met beton. Op dit moment wordt er met twee heistellingen en twee hulpkranen hard gewerkt om +/- 600 heipalen aan te brengen.

  Het heiwerk is naar verwachting eind juli afgerond. Daarna zal er gestart worden met diverse grondwerkzaamheden en het maken van een waterdichte laag in de bouwkuip.

  In de komende periode wordt nagenoeg geen overlast verwacht.

  April 2021

  Het sloopwerk van de bestaande kantoorgebouwen is voorspoedig is verlopen. Het terrein is netjes uitgevlakt en inmiddels zijn we gestart met het aanbrengen van de damwanden. Deze zullen in de grond getrild worden. Deze bouwmethode zal geluid en trillingen opleveren. Via metingen wordt gecontroleerd of deze binnen de gestelde eisen blijven. De damwandenwerkzaamheden zullen ongeveer 4 weken in beslag nemen. Aansluitend wordt er gestart met het aanbrengen van de heipalen. De methode voor het aanbrengen van de heipalen is trillingvrij en geluidsarm. Het heiwerk zal rond de zomervakantie worden afgerond.

  Om de veiligheid van de voetgangers te waarborgen wordt tijdens het aanbrengen van de damwanden en de heipalen langs de Hogehilweg een verkeersregelaar ingezet. Op het moment dat een damwandplank/heipaal in de stelling gehesen wordt zal de verkeersregelaar het voetpad voor een kort moment afzetten. Zodra deze in de stelling gezekerd is kunnen de voetgangers weer doorlopen.

  Vanaf het aanbrengen van de damwanden zetten we ook het voetpad aan de zijde van het project langs de Molenwetering af. Voetgangers leiden we om via de andere zijde van de Molenwetering. De omleidingen duiden we aan door middel van gele borden. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat incidenteel een kortdurende afzetting noodzakelijk is. In dat geval zijn er verkeersregelaars aanwezig om voetgangers te begeleiden.

  Januari 2021

  Aan beide kanten van de Hogehilweg in de hoek bij de Hondsrugweg, komt een nieuwe stadsbuurt, SPOT Amsterdam. Een gebied met hoge woontorens, kleinere appartementsgebouwen, intieme pleinen en groene straten, die onderdeel is van de nieuwe levendige stadswijk Amstel III. In SPOT komen 1.100 huur en koopwoningen in verschillende groottes: studio’s, stadsappartementen, lofts, gezinsappartementen en penthouses. De woningen voldoen aan de modernste eisen op het gebied van energie en duurzaamheid. Het project wordt ontwikkeld door COD en DUQER.

  Eind januari starten we met het inrichten van het bouwterrein met bouwhekken en bouwketen. Direct daarna start het slopen van de bestaande gebouwen aan de Hogehilweg 13 en 15. Het sloopwerk duurt ongeveer 10 tot 12 weken. Na de sloop starten we met het aanleggen van de bouwkuip. Hiervoor brengen we damwanden aan die getrild worden in de grond. Deze bouwmethode zal geluid en trillingen opleveren. Deze werkzaamheden starten rond 17 mei en zijn naar verwachting medio juli klaar. In dezelfde periode brengen we ook funderingspalen aan. Deze bouwmethode is trillingvrij en geluidsarm. Deze werkzaamheden starten rond 22 juni en duren tot medio september.

  Tijdens de sloopwerkzaamheden sluiten we het voetpad aan de Hogehilweg langs de te slopen gebouwen tijdelijk af voor de veiligheid van de voetgangers. Zij worden omgeleid. Vanaf het aanbrengen van de damwanden zetten we het voetpad aan de zijde van het project langs de Molenwetering af. Voetgangers leiden we om via de andere zijde van de Molenwetering. De omleidingen duiden we aan door middel van gele borden. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat incidenteel een kortdurende afzetting noodzakelijk is. In dat geval zijn er verkeersregelaars aanwezig om voetgangers te begeleiden.