Amsterdam Spot

Ontdek meer

Bekijk al onze projecten

Ontdek meer

Bekijk al onze projecten

In het Zuid-Oost gebied van Amsterdam worden verschillende hoge woontorens met verre uitzichten over stad en land gerealiseerd.

Oppervlakte

100.000 m²

Certificaten

Bouwperiode

Soort project

Aantal kamers

Projectomschrijving

 • 5 woontorens
 • 700 woningen
 • 14.000 m² kantoorruimte
 • Tweelaagse parkeerkelder van 17.000 m²
 • 400 parkeerplaatsen
 • Begane grond wordt ingevuld met horeca, commerciële ruimte en kantoor
 • Architecten: Kaan architecten, Klunder, Door en Moederschein Moonen
 • Project updates

  December 2022

  In November zijn de 2 kranen voor SPOT Y geplaatst en zijn de werkzaamheden en aan de poeren van kelder SPOT Y afgerond. Momenteel wordt het 2e de vloer van de kelder van SPOT Y gevlochten en vrijdag week 49-2022 gestort, terwijl op het reeds gestorte 1e deel al gestart is met de kelderwanden. Bij SPOT X is het eerste deel ontgraven en is inmiddels de kraanpoer gestort. Week 50-2022 zal de torenkraan van A1 nog worden opgebouwd. Voor de kerst is een groot deel van de wanden van SPOT Y op de -2 laag gereed en zijn de eerste poeren van kelder SPOT X gestort. Week 1-2023 wordt het stempelraam van kelder SPOT Y verwijderd.

  September 2022

  Voor de tweede fase van het project wordt de laatste hand gelegd aan de afdichting van de bouwkuip. Het eerste deel is al voor een groot deel ontgraven. Er vinden meer transportbewegingen plaats als gevolg van het afvoeren van grond. Op een niveau van ongeveer 10 meter onder maaiveld zijn werkvloeren gestort en wordt de funderingswapening aangebracht.

  De betonpoer waar de torenkraan op komt te staan wordt als eerste gestort. Nadat deze is uitgehard kan de eerste torenkraan geplaatst worden. De komende tijd gaan de graafwerkzaamheden volop door evenals het funderingswerk.In de omgeving zal dit met name gemerkt worden doordat er regelmatig zand of betonauto’s van en naar de bouwplaats gaan.

  Mei 2022

  Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de tweede fase gestart. De damwanden voor het tweede deel van de kelder zijn aangebracht. Ook zijn er nog ruim 500 palen aangebracht voor de tweede fase. Het aanbrengen van de damwanden en de heipalen is op dezelfde wijze uitgevoerd als de eerste fase. De komende tijd worden er diverse grondwerken uitgevoerd en wordt er gewerkt aan het waterdicht maken van de bouwkuip. Als de bouwkuip is afgedicht worden er stalen buizen aangebracht die zorgen voor een goede grondkering. Aan de zijde van de Hondsrugweg zij het voet – en fietspad omgelegd en is er een inrit voor het bouwverkeer gerealiseerd. In de komende periode wordt er geen noemenswaardige overlast verwacht.

   

  Juni 2021

  De damwanden van de eerste fase zijn aangebracht. Op 2 juni was het een feestelijk moment en is “de eerste paal geslagen”

  De betonnen palen worden geluid -en trillingsarm aangebracht. De heistelling boort eerst een gat van ongeveer 23 meter diep met een stalen buis. Vervolgens wordt de betonnen paal in dit gat geplaatst en wordt de ruimte om de paal gevuld met beton. Op dit moment wordt er met twee heistellingen en twee hulpkranen hard gewerkt om +/- 600 heipalen aan te brengen.

  Het heiwerk is naar verwachting eind juli afgerond. Daarna zal er gestart worden met diverse grondwerkzaamheden en het maken van een waterdichte laag in de bouwkuip.

  In de komende periode wordt nagenoeg geen overlast verwacht.

  April 2021

  Het sloopwerk van de bestaande kantoorgebouwen is voorspoedig is verlopen. Het terrein is netjes uitgevlakt en inmiddels zijn we gestart met het aanbrengen van de damwanden. Deze zullen in de grond getrild worden. Deze bouwmethode zal geluid en trillingen opleveren. Via metingen wordt gecontroleerd of deze binnen de gestelde eisen blijven. De damwandenwerkzaamheden zullen ongeveer 4 weken in beslag nemen. Aansluitend wordt er gestart met het aanbrengen van de heipalen. De methode voor het aanbrengen van de heipalen is trillingvrij en geluidsarm. Het heiwerk zal rond de zomervakantie worden afgerond.

  Om de veiligheid van de voetgangers te waarborgen wordt tijdens het aanbrengen van de damwanden en de heipalen langs de Hogehilweg een verkeersregelaar ingezet. Op het moment dat een damwandplank/heipaal in de stelling gehesen wordt zal de verkeersregelaar het voetpad voor een kort moment afzetten. Zodra deze in de stelling gezekerd is kunnen de voetgangers weer doorlopen.

  Vanaf het aanbrengen van de damwanden zetten we ook het voetpad aan de zijde van het project langs de Molenwetering af. Voetgangers leiden we om via de andere zijde van de Molenwetering. De omleidingen duiden we aan door middel van gele borden. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat incidenteel een kortdurende afzetting noodzakelijk is. In dat geval zijn er verkeersregelaars aanwezig om voetgangers te begeleiden.

  Januari 2021

  Aan beide kanten van de Hogehilweg in de hoek bij de Hondsrugweg, komt een nieuwe stadsbuurt, SPOT Amsterdam. Een gebied met hoge woontorens, kleinere appartementsgebouwen, intieme pleinen en groene straten, die onderdeel is van de nieuwe levendige stadswijk Amstel III. In SPOT komen 1.100 huur en koopwoningen in verschillende groottes: studio’s, stadsappartementen, lofts, gezinsappartementen en penthouses. De woningen voldoen aan de modernste eisen op het gebied van energie en duurzaamheid. Het project wordt ontwikkeld door COD en DUQER.

  Eind januari starten we met het inrichten van het bouwterrein met bouwhekken en bouwketen. Direct daarna start het slopen van de bestaande gebouwen aan de Hogehilweg 13 en 15. Het sloopwerk duurt ongeveer 10 tot 12 weken. Na de sloop starten we met het aanleggen van de bouwkuip. Hiervoor brengen we damwanden aan die getrild worden in de grond. Deze bouwmethode zal geluid en trillingen opleveren. Deze werkzaamheden starten rond 17 mei en zijn naar verwachting medio juli klaar. In dezelfde periode brengen we ook funderingspalen aan. Deze bouwmethode is trillingvrij en geluidsarm. Deze werkzaamheden starten rond 22 juni en duren tot medio september.

  Tijdens de sloopwerkzaamheden sluiten we het voetpad aan de Hogehilweg langs de te slopen gebouwen tijdelijk af voor de veiligheid van de voetgangers. Zij worden omgeleid. Vanaf het aanbrengen van de damwanden zetten we het voetpad aan de zijde van het project langs de Molenwetering af. Voetgangers leiden we om via de andere zijde van de Molenwetering. De omleidingen duiden we aan door middel van gele borden. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat incidenteel een kortdurende afzetting noodzakelijk is. In dat geval zijn er verkeersregelaars aanwezig om voetgangers te begeleiden.