Schiphol Green Moutain Logistics Park fase 3/4

Schiphol

Ontdek meer

Bekijk al onze projecten

Ontdek meer

Bekijk al onze projecten

Twee warehouses en kantoorruimte met parkeerpaatsen

Oppervlakte

Certificaten

Bouwperiode

Soort project

Projectomschrijving

 • 43.050 m² bedrijfshal
 • 2830 m² kantoorruimte
 • 58 loading docks
 • 360 parkeerplaatsen

Project updates

Juni 2020

Afgelopen maand is de bouw van het warehouse flink gevorderd, zo zijn we begonnen met de volgende onderdelen:

 • Het plaatsen van de binnendozen en het deels isoleren
 • Het plaatsen van de stelkozijnen
 • Het plaatsen van de dakplaten en de isolatie daarop
 • Het inplakken van het dak
 • Het afhangen van de hoofdstrengen van de sprinkler
 • Het monteren van het pluvia systeem
 • Het leggen van de kanaalplaatvloeren
 • Het monteren van de gevelplinten
 • Het straten van het voorterrein

Ondertussen wordt er doorgewerkt aan de staalconstructie van warehouse 3, die hopen wij voor de bouwvak (week 31) gereed te hebben.
In week 29 en 30 worden de eerste constructieve vloeren gestort op de kanaalplaten. Ook wordt er in week 30 een start gemaakt met de afbouw van het kantoor. Verder worden de werkzaamheden rondom de parkeerplaats voort gezet.

In week 29 en in week 30 de P- en T-elementen geplaatst in warehouse 4 net als de breedplaten en de docklevellers voor beide docks.

Mei 2020

Warehouse 3

De laatste weken zijn de prefab elementen in de laadkuil geplaatst en afgelopen week zijn we gestart met het monteren van de staalconstructie. Ook worden momenteel de aansluitingen in de kantoren gemaakt op het riool en het water. De werkzaamheden aan de riolering in het voorterrein zijn nagenoeg afgerond. De laatste bulten met grond worden momenteel afgevoerd en daarna kan gestart worden met het straten van de parkeerplaatsen voor warehouse3. De eerste kanaalplaten zijn de week geleverd en worden in de loop van volgende week gelegd dan worden ook de breedplaten en de docklevellers in de laadkuil(en) gelegd. Er wordt de komende weken verder gewerkt aan het staal. in week 24 begint de montage van de betonnen gevelplint. in week 25 wordt gestart met de montage van de verdiepingsvloeren en de binnendoos.

Warehouse 4

De afgelopen weken is de fundering voor laaddocks gestort en een groot deel van de fundering van de kantoren. Deze week zijn de achterwanden van de laadkuilen gestort en komende week worden de laadkuilvloeren gestort. Daarna wordt er gestart met de werkzaamheden aan het riool in het voorterrein van warehouse 4.

April 2020

Afgelopen maand is de fundering voor warehouse 3 zo goed als afgerond, ook is er al een start gemaakt met de funderingen in warehouse 4. De highspeed palen voor het gehele werk zijn geboord en de stelling heeft afgelopen maand de bouwplaats verlaten. Er is één laadkuil gestort in warehouse 3 en de volgende is gevlochten en klaar om gestort te worden. Verder worden in het voorterrein van warehouse 3 de nodige leidingen en buizen ingegraven.

Maart 2020

De afgelopen maand zijn alle prefab heipalen geslagen en heeft de heistelling de bouwplaats verlaten. Er is gestart met het vlechten en storten van de fundering en de laadkuilen. Er is ook gestart met het ingraven van de riolering in het voorterrein en het boren van de vloerpalen.

Februari 2020

Halverwege februari is er gestart met het uitgraven van de funderingen van warehouse 3. Dit warehouse zal voor de komende bouwperiode het zwaartepunt zijn.

 • Week 10 is er gestart met het inheien van de prefab heipalen.
 • Week 11 zal gestart worden met het inboren van de highspeed palen t.b.v. het vloerveld.
 • Week 12 zal er gestart worden met het maken van de funderingen.

December 2019

In de achterliggende periode is het grootste gedeelte van het puinpakket aangebracht en de grond afgevoerd. Ook zijn er voor één van de twee warehouses alle palen geslagen. Dit is zowel overdag als ‘s nachts gebeurd i.v.m. de hoogterestricties van Schiphol. Overigens zijn de vloerpalen van één van de twee warehouses geplaatst, ook deze werkzaamheden hebben zowel overdag als ’s nachts plaats gevonden. Wat er de komende periode gaat gebeuren is: Het heien van de funderingspalen voor het tweede warehouse zal beginnen in week 8, het plaatsen van de vloerpalen voor het tweede warehouse start in week 10.

Oktober 2019

De laatste twee fasen van het project GMLP nabij de luchthaven Schiphol zijn van start gegaan. Sinds week 34 wordt de grond voorzien van een puinpakket en sinds week 43 worden ook de heipalen geslagen voor het complete bouwwerk.